Новини

Награди за І и II място от конкурса за есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт” на Висшия съдебен съвет за Апелативен район София

В деня на отворените врати в Апелативен район София, който се проведе на 21 април 2015 г., Цветина Илиева от ХІ „в” /вдясно/ получи своята награда за I място и Славяна Борисова от ХІ „г” клас /вляво/ за II място от конкурса за есе на Висшия съдебен съвет на тема „Познатата и непозната съдебна власт”. 

Конкурсът за ученическо есе бе организиран в рамките на дейност „Организиране и провеждане на Дни на отворените врати” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, осъществяван по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Цвети  и Славяна от видинската Природо-математическа гимназия спечелиха съответно първо и второ място в авторитетната надпревара за Апелативен район София (включващ областите София, Видин, Враца, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград).
Дата: 25.04.2015г., Автор: Administrator

Националното ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

Видинската природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I" спечели областния етап на Националното ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" и ще представя региона на републиканските финали, които ще се състоят през юни, в курортния комплекс "Слънчев бряг".
Дата: 25.04.2015г., Автор: Administrator

SAP GeekyCamp 2015г. - регистрация за школата по програмиране

Регистрация  за обучение в SAP LABS

Линк за регистриране на желаещите  ученици от нашето училище за участие в обучението

>> registration

Обучението е онлайн и се предвижда да приключи през месец юни 2015. За отлично представилите се ще се проведе безплатно обучение в София след успешно положен изпит.
Дата: 20.04.2015г., Автор: Administrator

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Следваща