Графици

За първи срок на 2018/2019 учебна година

График за консултации с учителите по предмети

График на класните и контролните работи– не е актуализаран. Очаквайте скоро!

График за втори час на класа (срещи с родители)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ – не е актуализаран. Очаквайте скоро!