Графици

СЪОБЩЕНИЕ за изпитна сесия

За втори срок на 2018/2019 учебна година


КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ 

ГРАФИК ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА-СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ – не е актуализаран. Очаквайте скоро!

ГРАФИК – ДЕЖУРСТВО ВТОРА СМЯНА

ГРАФИК-ДЕЖУРСТВО – 7кл

ГРАФИК-ДЕЖУРСТВО – 12 клас