ДЗИ 12 клас

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: сесия май-юни: