Класни ръководители

Списък на класните ръководители през учебната 2017/2018 година

V- Лорета Валентинова

VI – Иванка Минева

VII – Тома Георгиев

VIIIа – Камелия Кюртина

VIIIб – Ваня Петрова

VIIIв – Роза Георгиева

VIIIг – Нора Иванова

IXа – Даниела Цветкова

IXб – Малинка Митова

IXв – Жени Асенова

Xа – Валери Цветков

Xб – Валентина Велева

Xв – Агнеса Гергова

Xг – Камелия Иванова

XIа – Анелия Лападатова

XIб – Светлина Вълчева

XIв – Емил Стоянов

XIг – Антоанета Добрева

XIIа – Йордан Йорданов

XIIб – Диляна Стефанова

XIIв – Емилия Петрова

XIIг – Цеца Асенова