Контакти

ППМГ „Екзарх Антим I“ гр. Видин

Адрес:

ул. „Княз Борис I“ №25

3700 гр. ВидинТелефони:

094/600912 – Директор;

094/600911 – Завеждащ административно-техническа служба;

Факс: 094/600911;

е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org


Служебни телефони на учителите >> тук


Създател и администратор на сайта – инж. Даниела Цветкова

e-mail: dany_tzvetkova@abv.bg