НВО

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VII клас

 Български език и литература – 21 май 2018 г.

 Математика – 23 май 2018 г.

Х клас – онлайн оценяване на дигитални компетентности

  ИТ – 11-15 юни 2018 г.