НВО

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VII клас

Български език и литература – 19 май 2017 г.

Математика – 22 май 2017 г.

  Чужд език – 29 май 2017 г.

VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език – 23 юни 2017 г.

Примерни тестове и тестове от минали години може да намерите на сайта на МОН!

Х клас – онлайн оценяване на дигитални компетентности

  ИТ – 12-16 юни 2017 г.