Новини

Програма за отбелязване на Коледните и Новогодишни празници в Община Видин 2017г.

13 декември, сряда

koleden koncert 2017

18:00 ч. – Благотворителен коледен концерт на  ППМГ „Екзарх Антим I“ – Драматичен театър, вход свободен

Вижте цялата ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА 2017

Целеви средства от Държавата за оборудване и обзавеждане на кабинети и класни стаи в ППМГ „Екзарх Антим I“

350хилНа пресконференция днес във Видинската природо-математическа гимназия бе съобщена радостната новина, че са отпуснати целеви средства от Държавата за оборудване и обзавеждане на кабинети и класни стаи в ППМГ „Екзарх Антим I“ в размер на 350 000 лева.

„Тези средства са извън бюджета на проекта, който ще бъде изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждане на физкултурна зала, за реконструкция на сградата и облагородяване на пространството около училището. В този проект за заложени около 130 000 лева за учебно оборудване, но сегашните средства- 350 000 лева, които са преведени, те са извън обхвата на това, което е заложено в другия проект, т.е. няма да бъдат дублирани като средства и като учебно обзавеждане и оборудване.“

Директорът на математическата гимназия Румяна Петрова изказа своята благодарност:

„Малко са училищата в региона, които могат да се похвалят и да бъдат благодарни за случилото се. Естествено, че Дядо Коледа прави чудеса. Нашата Коледа за сетен път донесе поредното чудо на математическа гимназия. Радостни сме и благодаря от сърце.“

Участие на наши ученици на Международен биомедицински конгрес

bio-kongresУчениците от ППМГ „Екзарх Антим I“ бяха единствените поканени от област Видин да участват в работата на Международния биомедицински конгрес в гр. София. 

Те получиха възможност да разговарят и да обменят знания и опит със студенти, лекари, специалисти от страната и чужбина, както и да посетят уъркшопи на различни теми като паразитология, кариотип, кариограма, медицински шевове, медицински възли, спешна помощ, анатомия на дъвкателния апарат, зеничен рефлекс и много други. Събитието вдъхнови и мотивира нашите ученици да се развиват в сферата на медицинските науки, което е предпоставка за бъдещата им успешна реализация, както в личен, така и в професионален план. 

Поредни успехи на международното състезание по математика


Международно състезание „Математика без граници“ 2017. Успехи на есенния кръг на надпреварата. Поздравления за талантите ни от  Профилирана природо-математическа гимназия – Видин!

Кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск

КОЛАЖ ТЕАТЪР ФОРУМ 2017-1На 10 ноември 2017 г. Училищното настоятелство на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – гр. Видин проведе Кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск.

На събитието присъстваха ученици, учители, родители, директори от Видин и областта, както и представители на общински институции, работещи с деца и младежи в риск.

На кръглата маса бе представен проектът „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“.

Участниците в Студио „Форум театър – математическата“ направиха демонстрация на форум театрално представление на тема „Агресията сред младите хора“.

Представлението и зададените след това въпроси към присъстващите предизвикаха дискусия и обсъждане на методите и техниките, прилагани във възпитанието и обучението на децата и младежите.

Театралното студио „Форум театър – математическата“ по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“

АЗ СЪМ + АЗ ИМАМ = АЗ УМЕЯ

2 4И през тази учебна година продължиха изявите на театралното студио „Форум театър – математическата“ по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“ на Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“– гр.  Видин”.

Тетралите представиха своите постановки пред ученици от Видин, Брегово и Белоградчик.

Проектът постигна своите цели – развитие на социалната и емоционална интелигентност на децата и младежите в риск чрез прилагане на иновативни методи: форум театър и менторство, които създават условия за формиране на  функционална грамотност на учениците – усвояване на знания и умения чрез преживяване, критично и самокритично мислене, информиран избор и активност в усилията за подобряване на собствения живот. 

Проектът е финансиран от  Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

Студио „Форум театър – математическата“

1В началото на учебната 2017/2018 година се проведоха последните творчески работилници на Студио „Форум театър – математическата“. Театралите подготвиха последните си изяви по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“ на Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“– гр.  Видин”

Продължават съвместните занимания за запознаване със съвременните компютърни технологии

На 19.10.2017г./четвъртък/ се проведе поредния урок в 12.в клас от д-р инж. Огнян Кабранов. Темата бе „Машинно обучение и компютърно зрение“. Присъстваха и интересуващи се ученици от 7 клас. Тези занимания на нашите ученици се организират от Даниела Цветкова – ст. учител по информатика и Тома Георгиев – гл. учител по математика и с огромното желание на нашия съученик и ученик Огнян Кабранов.


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА“

Computer-Science-Software-Engineering-1200x450МОН с решение на Министерски съвет стартира Национална програма „Обучение за ИТ кариера“. От учебната 2017 / 2018 г. тази програма предвижда паралелно тригодишно обучение за ученици от X клас по специалността „Приложно програмиране“.

С постановлението се създават пет учебни центрове – София, Пловдив, Бургас, Правец, Русе.

Предвидени са 960 часа, по 320 часа на година.

Разработен е учебен план и учебни програми по специалността „Приложно програмиране“.

Преподаватели ще бъдат преподаватели от Техническия университет – гр. София и специалисти от софтуерни фирми.

Завършилите успешно тригодишния курс се явяват на държавен изпит, след което получават свидетелство за професионална квалификация „Приложен програмист“.

За гр. Правец учебния център се създава в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи.

Желаещите да се включат в програмата ученици от Правец, Ботевград, Етрополе могат да кандидатстват като подадат заявление до 23.10.2017 г. в учебен отдел на ПГ по КТС. Трябва да се представи и уверение /служебна бележка/, че е записан в X клас за учебната 2017 / 2018 г. в съответното училище.

Занятията ще се провеждат извън учебно време /след обяд, почивни дни, ваканции в ПГ по КТС – Правец от преподаватели от ТУ – София/.

С постановлението се регламентират районите за съответните центрове. За Правец това са регионите от Югозападна и Северозападна България.

Източник на информацията >> Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец

Писмо на РУО-Видин за организиране на дейностите по участие в програмата

Заповед за стартиране на Нац.програма

Решение № 525 на МС