Новини

ВАЖНО ЗА ПРИЕМА СЛЕД СЕДМИ КЛАС!

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;

 • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – Видин, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

 onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

 График на дейностите за прием в VIII клас

Наша гордост!

Цветелина Цветанова, бивша ученичка на ППМГ „Екзарх Антим I „,  донесе първия медал на България в турнира по самбо на европейските олимпийски игри в Минск, Беларус. Тя спечели бронзовия медал в категория 48 кг.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА НАШАТА СЪГРАЖДАНКА  И УЧЕНИЧКА!

ПОЖЕЛАВАМЕ МНОГО УСПЕХИ НА ЦВЕТЕЛИНА!

Финал на ДУИ по волейбол

voley2019-1Отборът на Видинската природо-математическа гимназия се класира за големия финал на Държавните ученически игри по волейбол при девойките 8-10 клас в Смолян.

Нашите златни момичета, водени от най-добрата видинска треньорка Кристина Георгиева, победиха на полуфинала с 3:0 гейма тима от Етрополе. И без загубен гейм от началото на шампионата, Видинската природо-математическа гимназия отново ще се бори за трофея – ДЪРЖАВЕН ШАМПИОН ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2019.

БРАВО, МИЛИ МОМИЧЕТА! 

Проект „Дигитални технологии и иновативни методи на преподаване за ефективно обучение“

лого

„Дигитални технологии и иновативни методи на преподаване за ефективно обучение“ е проект, който цели въвеждане на нови методи и инструменти на преподаване в Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“.

Проектът има три основни цели:

 • Първата цел е развиване и усъвършенстване на дигиталните компетентности на учителите и те да придобият знания и умения за ефективно използване на таблети в час. По този начин ще се повиши интереса на учениците към учебния материал, ще се развият и техните дигитални компетентности и ще се постигне по-добро качество на учебно-възпитателния процес.
 • Втората цел е подобряване уменията на учителите за прилагане на други иновативни и интерактивни методи, развиващи творческите способности и критичното мислене на учениците. По този начин ще се повиши мотивацията на учениците, ще се развият социалните им компетентности и ще се подпомогне личностното им развитие.
 • Третата цел е чрез участие в международни мобилности да се даде възможност за развитие на езиковите и интеркултурните компетентности на преподавателите; разширяване и обогатяване мирогледа на участниците. Освен това участието на учителите в международни обучителни събития, в които те ще работят заедно с колеги от други държави, ще допринесе и за разширяване на европейското измерение на гимназията.

Дейностите по този проект включват участие на преподаватели от гимназията в два структурирани курса. Първият курс е на тема „Таблетите променят начина на учене и преподаване“ и включва запознаване на участниците с приложения, които подпомагат обучението; създаване на собствени дигитални образователни материали; планиране и разработване на уроци, включващи използването на таблети; Вторият курс е на тема „Творчески и критичен ум“ и включва начини, подходи и методи за развиване на уменията на учениците да мислят творчески и критично и да разрешават проблеми; практически упражнения и работа в малки групи с методи като ролеви игри, решаване на казуси, групова динамика, моделиране и др.; разработване на планове на уроци, включващи тези методи.

Сребърни медали по роботика! 

роботика2019Отборите по роботика на Видинската природо-математическа гимназия взеха участие в национално състезание по роботика, организирано от ФРГИ и SAP Labs България. 

Отбор YoungForce зае второ място в общото класиране с отличие за проектната задача, отличие за екипната задача и второ място на робо-играта.
Поздравления за членовете на отбора: Теодора Тошева- 5 клас, Ивайло Иванов- 5 клас, Николай Евгениев- 6 клас, Цветомир Зоранов- 5 клас и Ивайло Каменов- 8 клас.

Вторият отбор CodeMasters също се представи много добре и е на пето място в общото класиране в премиер лигата.
Членовете на отбора са Анна Борисова- 6 клас, Александър Перчински- 6 клас, Веселин Милчев- 9 клас, Александър Томов- 9 клас и Александър Бисеров- 9 клас.

Браво, момичета и момчета! За пореден път достойно представихте Математическата гимназия и град Видин на национално ниво. Поздравления за менторите- г-жа Малинка Митова и г-жа Мануела Живкова!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

За записване в V клас за учебната 2019/2020 година

 НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление – по образец;
 2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал;
 3. Оригинал на служебната бележка с резултатите от състезанията по чл.6.(1) от РЕГЛАМЕНТ за прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година в ПРОФИЛИРАНА ПРИОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“–ВИДИН.

 УТОЧНЕНИЕ!

 • Допълнителни документи, които се представят само за учениците, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (и са само за сверяване от член на комисията, който приема документите):
 • Акт за раждане за ученик, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1.
 • Документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2.

КЛАСИРАНЕ на учениците, заявили желание да бъдат записани в 5-ти клас 2019/2020 учебна година

КЛАСИРАНЕ на учениците, заявили желание да бъдат записани в 5-ти клас 2019/2020 учебна година

ПРОТОКОЛ – КЛАСИРАНЕ на учениците, заявили желание да бъдат записани в 5-ти клас 2019/2020 учебна година