Учебници

СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Учебници за VІІІ клас

 

Учебен предмет и вид подготовка Автор/

Авторски колектив

Издателство
1 Английски език, ЗП

Учебник Cambridge „Think for Bulgaria” в три нива А1, А2, В1

Учебна тетрадка  Cambridge „Think for Bulgaria” в три части

/да не се закупуват – ще се прави колективна заявка с отстъпка/

 Herbert Puchta, Jeft Stranks and Peter Lewis-Jones Klett

 

2 Български език, ЗП

 

Маргарита Георгиева, Владимир Жобов, Димка Димитрова, Виолета Инева „Анубис“
3 Литература, ЗП К. Протохристова, С. Черпокова, М. Шнитер, Е. Петкова „Анубис“
4 Математика, ЗП – VІІІб,в

/да не се закупуват – ще се прави колективна заявка с отстъпка/

 

 

Математика, ЗП – VІІІг,а

К. Байков, Т. Стоева

 

 

 

 

 

 

„Просвета-София”

АД

 

 

 

ИК „Анубис”

ООД

5

 

 

 

6

Информатика, ЗП

/да не се закупуват – ще се прави колективна заявка с отстъпка/

 

 

Философия, ЗП

Красимир Манев, Нели Манева, В. Христова

 

 

Георги Каприев, Д. Каприева и колектив

 Изд. „Изкуства“

 

 

 

Изд. „Булвест 2000“, 2016

 

Учебници за ІХ клас

 

Учебен предмет и вид подготовка Автор/

Авторски колектив

Издателство
1 Английски език, ЗП

Учебник „Upstream…….” В2

 

Вирджиния Евънс,

Джени Дули

„Express Publishing”,

 

2 Български език, ЗП

 

Т. Ангелова и

колектив

„Просвета-София”

АД

3 Литература, ЗП В. Герджикова и

колектив

„Просвета-София”

АД

4 Руски език, ЗП – ІХб,а

Учебник + тетрадка + диск„Горизонт 1” –

  • Ще бъде използван през целия курс на обучение
  • Ще  се поръчва за целия випуск

Немски език, ЗП – IXв,г

Т. Ненчева „Велес”

 

 

 

 

Klett Direkt2 – 1 част

4 Математика, ПП – ІХб,в Ч. Лозанов и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

5 Математика, ЗП – ІХг,a Ч. Лозанов и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

6 История и цивилизация, ЗП за VІІІ клас Р. Кушева и колектив „Булвест 2000”

ООД

7 География и икономика, ЗП за VІІІ клас Р. Пенин и

колектив

„Булвест 2000”

ООД

8 Психология, ЗП В. Василев,

Р. Стаматов

ИК „Анубис”

ООД

9 Логика, ЗП В. Стаматов ИК „Анубис”

ООД

10 Биология и здравно

образование, ЗП за VІІІ клас

Димитров „Булвест 2000”

ООД

11 Физика и астрономия, ЗП за VІІІ клас

 

М. Максимов,

Г. Христакудис

„Булвест 2000”

ООД

12 Химия и опазване на околната среда, ЗП за за VІІІ клас „Просвета-София”

АД

13 Химия и опазване на околната среда, ПП за за VІІІ клас „Просвета-София”

АД

Учебници за Х клас

 

Учебен предмет и вид подготовка Автор/

Авторски колектив

Издателство
1 Английски език, ЗП

Учебник „Upstream…….” В2 продължение от ІХ клас

 

Вирджиния Евънс,

Джени Дули

„Express Publishing”,

 

2 Български език, ЗП

 

Т. Ангелова и

колектив

„Просвета-София”

АД

3 Литература, ЗП В. Котева и

колектив

„Булвест 2000”

ООД

4 Руски език, ЗП – Хб

Учебник + тетрадка + диск„Горизонт 1” – учебник от миналата година

Немски език, ЗП – Хa,в,г

Т. Ненчева „Булвест 2000”

ООД

 

Klett Direkt2 – 2 част

5 Математика, ПП – Хб,в Ч. Лозанов и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

6 Математика, ЗП – Хг,а Ч. Лозанов и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

7 История и цивилизация, ЗП за ІХ клас Б. Гаврилов и

колектив

„Просвета-София”

АД

8 География и икономика, ЗП за ІХ клас Р. Пенин и

колектив

„Булвест 2000”

ООД

9 Етика и право, ЗП И. Колев и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

10 Биология и здравно

образование, ЗП за ІХ клас

Вл. Овчаров и

колектив

ИК “Гея Либрис”

ООД

11 Биология и здравно

образование, ПП за ІХ клас

Вл. Овчаров и

колектив

ИК „Гея Либрис”

ООД

12 Физика и астрономия, ЗП за ІХ клас М. Максимов,

Г. Христакудис

„Булвест 2000”

ООД

13 Химия и опазване на околната среда, ЗП  за ІХклас М. Кирилов и

колектив

„Булвест 2000”

ООД

14 Химия и опазване на околната среда, ПП М. Кирилов и

колектив

„Булвест 2000”

ООД

Учебници за ХІ клас

 

Учебен предмет и вид подготовка Автор/

Авторски колектив

Издателство
1 Английски език, ЗП

Учебник „Upstream……” В2 + продължение от Х клас

 

Вирджиния Евънс,

Джени Дули

„Express Publishing”,

 

2 Български език, ЗП

 

Т. Бояджиева и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

3 Литература, ЗП Валери Стефанов и колектив ИК „Анубис”

ООД

4 Руски език, ЗП – 11б, г

Учебник + тетрадка +„Горизонт 2”

Немски език, ЗП – 11а и 11в

Т. Ненчева „Велес“

 

 

Klett Direkt2 – 3 част

5 Математика, ПП – ХІб,в Ч. Лозанов и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

6 Математика, ЗП – ХІг,а Ч. Лозанов и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

7 История и цивилизация, ЗП за Х клас Хр. Мирчева,

Г. Николова

ИК „Анубис”

ООД

8 География и икономика, ЗП за Х клас Р. Пенин и

колектив

„Булвест 2000”

ООД

9 Философия, ЗП И. Колев,

Р. Пожарлиев

ИК „Анубис”

ООД

10 Биология и здравно

образование, ЗП за Х клас, XI а,б,в

Св. Евтимова и

колектив

ИК “Гея Либрис”

ООД

11 Биология и здравно

образование, ПП за Х клас, XI г

Св. Евтимова и

колектив

ИК „Гея Либрис”

ООД

12 Физика и астрономия, ЗП за Х клас М. Градинарова

Е. Златкова

„Анубис” ООД
13 Химия и опазване на околната среда, ЗП  за Хклас, XI а,б,в Ст. Манев и

колектив

„Просвета–София”

АД

14 Химия и опазване на околната среда, ПП, XI г Ст. Манев и

колектив

„Просвета–София”

АД

Учебници за ХІІ клас

 

Учебен предмет и вид подготовка Автор/

Авторски колектив

Издателство
1 Английски език, ЗП

Учебник „Upstream……” С1 продължение от ХI клас

 

Вирджиния Евънс,

Джени Дули

„Express Publishing”,

 

2 Български език, ЗП+ПП

 

Т. Бояджиев и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

3 Литература, ЗП В. Стефанов

Ал. Панов

ИК „Анубис”

ООД

4 Руски език, ЗП – 12б, г

Учебник „Горизонт 2”, ЗП

 

 

Немски език, ЗП – 12а и 12в

 

Т. Ненчева „Велес“

 

 

Klett Direkt2 – 4 част

5 Математика, ПП – ХІІб,в Ч. Лозанов и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

6 Математика, ЗП – ХІІa,г Ч. Лозанов и

колектив

ИК „Анубис”

ООД

7 История и цивилизация, ЗП за ХІ клас П. Делев и

колектив

„Планета – 3”

ЕООД

8 География и икономика, ЗП за ХІ клас Р. Пенин и

колектив

„Булвест 2000”

ООД

9 Свят и личност, ЗП Иван Колев ИК „Анубис”

ООД

11 Биология и здравно

образование, ПП – 12г

Г. Марков и

колектив

„Просвета-София”

АД

14

 

15

Химия и опазване на околната среда, ПП – 12г

 

Физика и астрономия

/от миналата година/

Ст. Манев и

колектив

 

 

„Просвета–София”

АД