Прием след VII клас

slider-info400

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“-1 паралелка;

Профил „Математически“ с информатика– 2 паралелки;

Профил „Природни науки“- 1 паралелка.

Повече информация