След IV клас

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

В ПРОФИЛИРАНА ПРИОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  „ЕКЗАРХ

АНТИМ I“–ВИДИН

Вижте тук