След IV клас

МЕТОДИКА

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

В ПРОФИЛИРАНА ПРИОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  „ЕКЗАРХ

АНТИМ I“–ВИДИН

Методика за прием в V клас