След IV клас

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

В ПРОФИЛИРАНА ПРИОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  „ЕКЗАРХ

АНТИМ I“–ВИДИН

Със Заповед №РД-07-71/17.04.2019 г. на Началника на РУО-Видин е утвърден държавен план-прием

в V клас- 1 паралелка, 26 ученици.

Регламентът може да видите ТУК

Графикът на дейностите по приема в V клас за 2019/2020 година може да видите ТУК