След VII клас

ПРИЕМ 2020/2021

 1. З А П О В Е Д № РД09-2152/ 27.08.2019 г.

2.  За ученици с хронични заболявания

3. Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“

4. Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след VII клас


Прием 2019/2020

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“-1 паралелка

Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии

Балообразуване за паралелка „Софтуерни и хардуерни“

  • удвоеният резултат от националното външно оценяване по БЕЛ;
  • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
  • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА и  Информационни технологии

Профил „Математически“- 1 паралелка

Профилиращи предмети: Математика, Информатика, Английски език, Информационни технологии

Балообразуване за паралелка с профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ : 

  • удвоеният резултат от националното външно оценяване по БЕЛ;
  • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
  • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА  и  Информационни технологии

Профил „Математически“- 1 паралелка

Профилиращи предмети: Математика, Информатика, Немски език, Информационни технологии

Балообразуване за паралелка с профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ :

  • удвоеният резултат от националното външно оценяване по БЕЛ;
  • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
  • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА  и  БЕЛ

Успешното завършване на профилите „Софтуерни и хардуерни науки“ и  „Математически“ с посочените профилиращи предмети, гарантира на всеки зрелостник прием в най-добрите университети в България и чужбина, след което продължаване на работа във фирми от нивото на световните и локални IT лидери – SAPLabs, VMware, HP, IBM, MusalaSoft и др., където от години, и до момента са най-високо платените спеиалисти.

Гарантира отлична реализация,  престижна и добре платена професия – в сферата на математическите науки, правото, банковото и застрахователно дело, международни икономически отношения, административни и управленски структури, счетоводство, медии, туризъм и др. в България  и в световен мащаб !

 


За допълнителна информация>>към сайта на МОН