След VII клас

ПРИЕМ 2018/2019

Заповед за държавен план-прием след основно образование

Изтегли от ТУК

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“-1 паралелка- А

Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Какво ще науча? 

 • кодиране на данни, създаване на структури от данни и алгоритми, програмиране на различни езици
 • инсталиране, конфигуриране и администриране на софтуер, създаване на настолни, мобилни, интернет и мултимедийни приложения; създаване, използване и оптимизиране на база данни
 • сглобяване и конфигуриране на компютърната система, използва приложен и специализиран софтуер, инсталира операционна система, свързва компютрите в мрежа. Открива, диагностицира и отстранява проблеми и дефекти в компютъра
 • свободно използване на английски и друг чужд език/немски или руски/ при ползване на специализирана литература по информатика и математика
 • отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити

Успешното завършване на профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с посочените профилиращи предмети, гарантира на всеки зрелостник прием в най-добрите университети в България и чужбина, след което продължаване на работа във фирми от нивото на световните и локални IT лидери – SAPLabs, VMware, HP, IBM, Musala Soft и др., където от години, и до момента са най-високо платените спеиалисти.


 Профил „Математически“- 1 паралелка-Б

Профилиращи предмети: математика, информатика  (с разширено изучаване на информационни технологии)

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 Какво ще науча?

 • логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, хипотези и заключения; формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален и икономически характер
 • вземане на обосновани решения в различни области като: математика, информатика, икономика, банково дело, туризъм, международни икономически отношения и др.;
 • уеб и графичен дизайн, разработка на настолни, мобилни и интернет приложения; формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален, икономически и екологичен характер;
 • свободно използване на английски език/и на втори чужд – руски или немски/ при ползване на специализирана литература по математика, компютърна графика, дизайн, информатика;
 • отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Завършването на профил „Математически“ с посочените профилиращи предмети гарантира успешен прием в най-добрите университети в България и чужбина и най-вече  престижна и добре платена професия – в сферата на математическите науки, компютърните науки, софтуерно инженерство, правото, банково и застрахователно дело, международни икономически отношения,  административни и управленски структури, счетоводство, медии, туризъм и др. в България  и в световен мащаб !


Профил „Математически“- 1 паралелка-В

Профилиращи предмети: математика, информатика

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

ЛИТЕРАТУРА Какво ще науча?

 • логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, хипотези и заключения; формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален и икономически характер
 • вземане на обосновани решения в различни области като: математика, информатика, икономика, банково дело, туризъм, международни икономически отношения и др.;
 • уеб и графичен дизайн, разработка на настолни, мобилни и интернет приложения; формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален, икономически и екологичен характер;
 • свободно използване на английски език/и на втори чужд – руски или немски/ при ползване на специализирана литература по математика, компютърна графика, дизайн, информатика;
 • отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

 

Завършването на профил „Математически“ с посочените профилиращи предмети гарантира успешен прием в най-добрите университети в България и чужбина и най-вече  престижна и добре платена професия – в сферата на математическите науки, компютърните науки, софтуерно инженерство, правото, банково и застрахователно дело, международни икономически отношения,  административни и управленски структури, счетоводство, медии, туризъм и др. в България  и в световен мащаб !

Важни дати от графика на дейностите по приемане на учениците в VIII клас: 

Вид дейност срок
Провеждане на тестове по:

·         Българаски език и литература

·         Математика

 

21.05.2018 г.

23.05.2018 г.

Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите 13.06-19.07.2018 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. 20.06.-26.06.2018 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04.07.-06.07.2018 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07.-17.07.2018 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07.-24.07.2018 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г.вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07.-30.07.2018 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 11.09.2018 г. вкл.


За допълнителна информация>>към сайта на МОН