След VII клас

Утвърден план-прием в VIII клас за учебната 2017/2018 година  със Заповед №242/28.03.2017г. на РУО Видин

ПРИЕМ 2017/2018

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!

ЗАЩО В ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“-ВИДИН?

ЗАЩОТО ТУК

 • Ще получа отлична подготовка и ще науча поне два чужди езика;
 • Ще продължа в най-добрите университети у нас и по света;
 • Ще работя това, което харесвам;
 • Ще получавам това, което заслужавам.

1Профил „Софтуерни и хардуерни науки“-1 паралелка

Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, английски език

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

2Профил „Математически“- 1 паралелка

Профилиращи предмети: математика, информатика, география и икономика

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и МАТЕМАТИКА

3Профил „Математически“– 1 паралелка

Профилиращи предмети: математика, информатика, английски език

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
  • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
  • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и МАТЕМАТИКА

4Профил „Природни науки“- 1 паралелка

Профилиращи предмети: биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Важни дати от графика на дейностите: 

Вид дейност срок
Провеждане на тестове по:

·         Българаски език и литература

·         Математика

 

19.05.2017 г.

22.05.2017 г.

Обявяване на резултатите от тестовете до 05.06.2017 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от приемни изпити 12.06-13.07.2017 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема 16.06.-22.06.2017 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 27.06.2017 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 28.06.-30.06.2017 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 04.07.2017 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 05.07.-07.07.2017 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 10.07.2017 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11.07.-13.07.2017 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 17.07.2017 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 18.07.-19.07.2017 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 21.07.2017 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 04.09.2017 г. вкл.

За допълнителна информация>>към сайта на МОН