Стипендии

2017/2018 учебна година

Очаквайте!!! Правила за отпускане и размер на стипендиите за I срок на 2017/2018 учебна година

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на стипендия за ученици без родители

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

ЗАЯВЛЕНИЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

ЗАЯВЛЕНИЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати

2016/2017 учебна година

Правила за отпускане и размер на стипендиите за I срок на 2016/2017 учебна година