Учебни планове

Приети за учебна 2016/2017 година

Учебен план за V клас

Учебни планове за приетите в VIII клас за 2016-2017


Приети за учебна 2015/2016 година

Технологичен профил – ИТ

Природо-математически профил с ИТ и математика

Природо-математически профил с математика и информатика

Природо-математически профил с биология и химия