Промяна в графика за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите

По физика – 22.01.2017г. от 14.00ч.

По информационни технологии – удължаване на срока за регистрация до 20.01.2017г. на сайта >> http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/