Свободни места в старшите паралелки за 2017/2018 уч. година

КЛАС ПРОФИЛ БРОЙ МЕСТА
V   1
IX “Технологичен“

Профилиращи предмети: Информационни технологии, География и икономика, История и цивилизация, Английски език

 

5

IX “Природо-математически“

Профилиращи предмети: Информационни технологии, Математика, Английски език, Български език и литература

 

4

IX “Природо-математически“

Профилиращи предмети: Математика, Информатика, Английски език, Български език и литература

 

2

X “Технологичен“

Профилиращи предмети: Информационни технологии, География и икономика, История и цивилизация, Английски език

 

4

X “Природо-математически“

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Английски език, Български език и литература

 

4

XI “Природо-математически“

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Английски език, Български език и литература

 

1