Училищна борса за учебници

Борсата за използвани учебници ще се проведе от 18.09.2017г. до 30.09.2017г. в сградата на ППМГ Видин