„Да изчистим България заедно“

МГ СЪБРА ОТБОРА В СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЧИСТЕНЕТО
Да изчистим боклуцитеНа 15 септември 2018 година милиони хора от цялата планета се включиха в първия по рода си Световен ден на чистенето. Участвахме и ние, обединени под мотото „Да изчистим България заедно“. За Видин предварително координираните места за почистване бяха няколко: „Лятно кино“- алея; Младежки дом- алея на здравето; Крепост „Калето“; МБАЛ „Професор доктор Георги Златарски“; улици, жилищни комплекси, паркове. В инициативата се включиха общо 867 доброволци, 30 фирми и ведомства, седем училища. Броят на местата, които бяха почистени в града е 67. От Общината обявиха, че за деня са събрани 8,400 тона отпадъци, като извозването ще продължи и в неделя. За да сме максимално полезни, ние от ППМГ „Екзарх Антим I“ решихме да почистим пространствата в близост до нашето училище. Събрахме отбора и така, както на първи преглед ни се струваше, че състоянието на съседните на нашия двор площи е прилично, се оказа, че все пак отпадъци за събиране си има… След внимателен оглед и прецизна оборка напълнихме няколко чувала с отпадъци! Значи решението да се включим в кампанията си беше абсолютно правилно! Ден преди откриването на новата 2018-2019 учебна година прилежащите в близост до двора на училището площи са почистени!

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители и ученици,

на 20.09.2018г. (четвъртък) от 18.00ч. в сградата на ППМГ „Екзарх Антим I“ ще се проведат родителските срещи с родителите на учениците от всички класове без V клас.

Свободни места за ученици

Свободни места за учебната 2018/2019 година

На основание чл. 104, т. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВА

Свободни места за учебната 2018/2019 година, както следва:

  • Заповед за попълване на свободни места в VIII клас >>тук и >>тук;
  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки” – IX клас –1 място;
  • Профил „Природни науки“ – – IX клас – 7 места;
  • Профил „Технологичен ” – X клас –7 места;
  • Профил „Природо-математически” (информатика) – X клас – 1 място;
  • Профил „Технологичен” – XI клас – 2 места;
  • Профил „Природо-математически” (биология и ЗО и химия и ООС) – XI клас – 3 места
  • Профил „Технологичен” – XII клас – 1 мястo
  • Профил „Природо-математически” (биология и ЗО и химия и ООС) – XII клас – 1 място

Забележка: Свободните места се заемат след успешно положени приравнителни изпити в случаите на разлика в училищните учебните планове. При наличие на повече желаещи, кандидатите се класират в низходящ ред според резултатите от приравнителните изпити или според общия успех, с който са приключили предходния клас (в случаите, в които не се полагат приравнителни изпити).