ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
10А клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Математика 1 час Биология и здравно образование 1 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Цветков/  М. Пенчова/  Л. Борисова/ 
2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час Етика и право 2 час Информатика
Л. Борисова/  М. Маркова/  Д. Цветкова/ 
3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Физическо възпитание и спорт 3 час Математика
Л. Борисова/  А. Димитрова/  В. Цветков/ 
4 час Български език и литература 4 час География и икономика 4 час История и цивилизация
В. Райкова/  Б. Казашки/  Б. Казашки/ 
5 час Български език и литература 5 час Информационни технологии 5 час Немски език (ІІЧЕ) 
В. Райкова/  М. Митова/Л. Димитрова С. Димитрова/ 
6 час География и икономика 6 час Химия и опазване на околната среда 6 час Немски език (ІІЧЕ) 
Б. Казашки/  Г. Иванов/  С. Димитрова/ 
7 час История и цивилизация 7 час      7 час     
Б. Казашки/           
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Български език и литература 1 час География и икономика 1 час 8:00 - 8:45
В. Райкова/  Б. Казашки/ 
2 час География и икономика 2 час История и цивилизация 2 час 8:55 - 9:40
Б. Казашки/  Б. Казашки/ 
3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Математика 3 час 9:50 - 10:35
Л. Борисова/  В. Цветков/ 
4 час Физика и астрономия 4 час Химия и опазване на околната среда 4 час 11:00 - 11:45
В. Велева/  Г. Иванов/ 
5 час Физическо възпитание и спорт 5 час Физика и астрономия 5 час 11:55 - 12:40
А. Димитрова/  В. Велева/ 
6 час Биология и здравно образование 6 час Информационни технологии 6 час 12:50 - 13:35
М. Пенчова/  М. Митова/Л. Димитрова
7 час Час на класа 7 час Информационни технологии 7 час 13:45 - 14:30
А. Димитрова/  М. Митова/Л. Димитрова
Класен ръководител: Анелия Димирова