ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
10А клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Английски език 1 час География и икономика
А. Димитрова/  Ж. Асенова/  Б. Казашки/ 
2 час Биология и здравно образование 2 час Английски език 2 час География и икономика
Ц. Асенова/  Ж. Асенова/  Б. Казашки/ 
3 час Биология и здравно образование 3 час Български език и литература 3 час Математика
Ц. Асенова/  Ив. Минева/  Р. Георгиева/ 
4 час Информатика 4 час История и цивилизац 4 час Математика
Д. Цветкова/  С. Гергова/  Р. Георгиева/ 
5 час Информационни технологии 5 час Информационни технологии 5 час Химия и опазване на околната среда
Д. Цветкова/М. Митова Д. Цветкова/М. Митова Г. Иванов/ 
6 час География и икономика 6 час Информационни технологии 6 час Химия и опазване на околната среда
Б. Казашки/  Д. Цветкова/М. Митова Г. Иванов/ 
7 час География и икономика 7 час Час на класа - … 7 час     
Б. Казашки/  Д. Цветкова/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Етика и право 1 час Английски език 1 час 13:30 -14:10
М. Маркова/  Ж. Асенова/ 
2 час Физика и астрономия 2 час Английски език 2 час 14:20 -15:00
В. Велева/  Ж. Асенова/ 
3 час Физика и астрономия 3 час Математика 3 час 15:10 -15:50
В. Велева/  Р. Георгиева/ 
4 час Физическо възпитание и спорт 4 час История и цивилизац 4 час 16:10 -16:50
А. Димитрова/  С. Гергова/ 
5 час Български език и литература 5 час История и цивилизац 5 час 17:00 -17:40
Ив. Минева/  С. Гергова/ 
6 час Български език и литература 6 час Руски език 6 час 17:45 -18:25
Ив. Минева/  Н. Иванова/ 
7 час      7 час Руски език 7 час 18:30 -19:10
     Н. Иванова/ 
Класен ръководител: Даниела Цветкова