ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
10А клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Български език и литература 1 час Информационни технологии 1 час История и цивилизация
М. Георгиева/  Ж. Спасова/М. Митова С. Вълчева/ 
2 час Математика 2 час Информационни технологии 2 час История и цивилизация
В. Цветков/  Ж. Спасова/М. Митова С. Вълчева/ 
3 час Етика и право 3 час Английски език 3 час Информационни технологии
М. Маркова/  С. Георгиева/  Ж. Спасова/М. Митова
4 час Физическо възпитание и спорт 4 час Английски език 4 час Математика
Р. Ракаджиев/  С. Георгиева/  В. Цветков/ 
5 час Химия и опазване на околната среда 5 час Физика и астрономия 5 час Химия и опазване на околната среда
Г. Иванов/  В. Велева/  Г. Иванов/ 
6 час География и икономика 6 час Биология и здравно образование 6 час Информатика
Й. Йорданов/  Ц. Асенова/  Е. Андреев/ 
7 час География и икономика 7 час      7 час Час на класа - …
Й. Йорданов/       В. Цветков/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час География и икономика 1 час География и икономика 1 час 8:00 - 8:45
Й. Йорданов/  Й. Йорданов/ 
2 час Биология и здравно образование 2 час История и цивилизация 2 час 8:55 - 9:40
Ц. Асенова/  С. Вълчева/ 
3 час Немски език 3 час Български език и литература 3 час 9:50 - 10:35
С. Димитрова/  М. Георгиева/ 
4 час Немски език 4 час Български език и литература 4 час 11:00 - 11:45
С. Димитрова/  М. Георгиева/ 
5 час Математика 5 час Физика и астрономия 5 час 11:55 - 12:40
В. Цветков/  В. Велева/ 
6 час Английски език 6 час Физическо възпитание и спорт 6 час 12:50 - 13:35
С. Георгиева/  Р. Ракаджиев/ 
7 час Английски език 7 час      7 час 13:45 - 14:30
С. Георгиева/      
Класен ръководител: Валери Цветков