ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
10Б клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Етика и право 1 час Английски език 1 час Информационни технологии
М. Маркова/  С. Георгиева/  Ж. Спасова/М. Митова
2 час Химия и опазване на околната среда 2 час Английски език 2 час Информационни технологии
Г. Иванов/  С. Георгиева/  Ж. Спасова/М. Митова
3 час Български език и литература 3 час Информационни технологии 3 час История и цивилизация
М. Георгиева/  Ж. Спасова/М. Митова С. Вълчева/ 
4 час Математика 4 час Физика и астрономия 4 час Руски език
А. Гергова/  В. Велева/  Н. Иванова/ 
5 час Математика 5 час Биология и здравно образование 5 час Информатика
А. Гергова/  Ц. Асенова/  Е. Андреев/ 
6 час Английски език 6 час География и икономика 6 час Химия и опазване на околната среда
С. Георгиева/  Й. Йорданов/  Г. Иванов/ 
7 час Английски език 7 час      7 час Физическо възпитание и спорт
С. Георгиева/       Р. Ракаджиев/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К I СМЯНА
1 час Български език и литература 1 час Физическо възпитание и спорт 1 час 8:00 - 8:45
М. Георгиева/  Р. Ракаджиев/ 
2 час Български език и литература 2 час Физика и астрономия 2 час 8:55 - 9:40
М. Георгиева/  В. Велева/ 
3 час География и икономика 3 час История и цивилизация 3 час 9:50 - 10:35
Й. Йорданов/  С. Вълчева/ 
4 час Биология и здравно образование 4 час Руски език 4 час 11:00 - 11:45
Ц. Асенова/  Н. Иванова/ 
5 час Математика 5 час Математика 5 час 11:55 - 12:40
А. Гергова/  А. Гергова/ 
6 час Математика 6 час Математика 6 час 12:50 - 13:35
А. Гергова/  А. Гергова/ 
7 час Час на класа - … 7 час      7 час 13:45 - 14:30
В. Велева/      
Класен ръководител: Валентина Велева