ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
10Б клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Информатика 1 час Български език и литература 1 час Химия и опазване на околната среда
М. Митова/  М. Георгиева/  Г. Иванов/ 
2 час Английски език 2 час Български език и литература 2 час Математика
Ж. Асенова/  М. Георгиева/  Т. Георгиев/ 
3 час Английски език 3 час География и икономика 3 час Математика
Ж. Асенова/  Б. Казашки/  Т. Георгиев/ 
4 час Български език и литература 4 час Математика 4 час Физическо възпитание и спорт
М. Георгиева/  Т. Георгиев/  А. Димитрова/ 
5 час Химия и опазване на околната среда 5 час Математика 5 час Физика и астрономия
Г. Иванов/  Т. Георгиев/  В. Велева/ 
6 час История и цивилизац 6 час История и цивилизац 6 час Руски език
С. Гергова/  С. Гергова/  Н. Иванова/ 
7 час      7 час Час на класа - … 7 час Руски език
     М. Митова/  Н. Иванова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Информационни технологии 1 час 13:30 -14:10
А. Димитрова/  М. Митова/В. Велизарова
2 час Информационни технологии 2 час Информационни технологии 2 час 14:20 -15:00
М. Митова/В. Велизарова М. Митова/В. Велизарова
3 час Биология и здравно образование 3 час Физика и астрономия 3 час 15:10 -15:50
Ц. Асенова/  В. Велева/ 
4 час Математика 4 час Английски език 4 час 16:10 -16:50
Т. Георгиев/  Ж. Асенова/ 
5 час Математика 5 час Английски език 5 час 17:00 -17:40
Т. Георгиев/  Ж. Асенова/ 
6 час Етика и право 6 час Биология и здравно образование 6 час 17:45 -18:25
М. Маркова/  Ц. Асенова/ 
7 час      7 час География и икономика 7 час 18:30 -19:10
     Б. Казашки/ 
Класен ръководител: Малинка Митова