ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
10Б клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Химия и опазване на околната среда 1 час География и икономика 1 час Математика
А. Добрева/  Б. Казашки/  Е. Стоянов/ 
2 час Информационни технологии 2 час Биология и здравно образование 2 час Математика
Д. Цветкова/М. Митова М. Пенчова/  Е. Стоянов/ 
3 час Информационни технологии 3 час Руски език (ІІЧЕ)  3 час Информатика
Д. Цветкова/М. Митова Н. Иванова/  Д. Цветкова/ 
4 час История и цивилизация 4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Български език и литература
С. Вълчева/  Л. Борисова/  В. Райкова/ 
5 час География и икономика 5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Български език и литература
Б. Казашки/  Л. Борисова/  В. Райкова/ 
6 час Математика 6 час Математика 6 час Физика и астрономия
Е. Стоянов/  Е. Стоянов/  В. Велева/ 
7 час      7 час      7 час Физическо възпитание и спорт
          Р. Ракаджиев/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К I СМЯНА
1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час Физическо възпитание и спорт 1 час 8:00 - 8:45
Л. Борисова/  Р. Ракаджиев/ 
2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час История и цивилизация 2 час 8:55 - 9:40
Л. Борисова/  С. Вълчева/ 
3 час Етика и право 3 час Химия и опазване на околната среда 3 час 9:50 - 10:35
М. Маркова/  А. Добрева/ 
4 час Информационни технологии 4 час Руски език (ІІЧЕ)  4 час 11:00 - 11:45
Д. Цветкова/М. Митова Н. Иванова/ 
5 час Биология и здравно образование 5 час Български език и литература 5 час 11:55 - 12:40
М. Пенчова/  В. Райкова/ 
6 час Математика 6 час Математика 6 час 12:50 - 13:35
Е. Стоянов/  Е. Стоянов/ 
7 час Час на класа 7 час Физика и астрономия 7 час 13:45 - 14:30
С. Вълчева/  В. Велева/ 
Класен ръководител: Светлина Вълчева