ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
10В клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Информатика 1 час Математика 1 час Химия и опазване на околната среда
Д. Цветкова/В. Велизарова А. Гергова/  Г. Иванов/ 
2 час Информатика 2 час Математика 2 час Английски език
Д. Цветкова/В. Велизарова А. Гергова/  С. Георгиева/ 
3 час Химия и опазване на околната среда 3 час Физика и астрономия 3 час Английски език
Г. Иванов/  В. Велева/  С. Георгиева/ 
4 час Български език и литература 4 час Биология и здравно образование 4 час История и цивилизация
М. Георгиева/  Ц. Асенова/  С. Вълчева/ 
5 час Етика и право 5 час Физическо възпитание и спорт 5 час Физическо възпитание и спорт
М. Маркова/  Р. Ракаджиев/  Р. Ракаджиев/ 
6 час Математика 6 час Български език и литература 6 час Математика
А. Гергова/  М. Георгиева/  А. Гергова/ 
7 час      7 час Български език и литература 7 час     
     М. Георгиева/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Биология и здравно образование 1 час История и цивилизация 1 час 8:00 - 8:45
Ц. Асенова/  С. Вълчева/ 
2 час География и икономика 2 час Информатика 2 час 8:55 - 9:40
Й. Йорданов/  Д. Цветкова/В. Велизарова
3 час Математика 3 час Физика и астрономия 3 час 9:50 - 10:35
А. Гергова/  В. Велева/ 
4 час Математика 4 час География и икономика 4 час 11:00 - 11:45
А. Гергова/  Й. Йорданов/ 
5 час Немски език 5 час Английски език 5 час 11:55 - 12:40
С. Димитрова/  С. Георгиева/ 
6 час Немски език 6 час Английски език 6 час 12:50 - 13:35
С. Димитрова/  С. Георгиева/ 
7 час Час на класа - … 7 час Информационни технологии 7 час 13:45 - 14:30
А. Гергова/  А. Илиева/М. Митова
Класен ръководител: Агнеса Гергова