ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
10В клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Химия и опазване на околната среда 1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Физика и астрономия
Г. Иванов/  А. Димитрова/  В. Велева/ 
2 час Физическо възпитание и спорт 2 час География и икономика 2 час Химия и опазване на околната среда
А. Димитрова/  Б. Казашки/  Г. Иванов/ 
3 час Български език и литература 3 час Английски език 3 час Информатика
М. Георгиева/  Ж. Асенова/  Д. Цветкова/Е. Андреев
4 час Математика 4 час Английски език 4 час Информатика
В. Цветков/  Ж. Асенова/  Д. Цветкова/Е. Андреев
5 час Английски език 5 час Български език и литература 5 час Математика
Ж. Асенова/  М. Георгиева/  В. Цветков/ 
6 час Английски език 6 час Български език и литература 6 час Математика
Ж. Асенова/  М. Георгиева/  В. Цветков/ 
7 час Час на класа - … 7 час СИП - математика 7 час История и цивилизац
Ж. Асенова/  В. Цветков/  С. Гергова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Немски език 1 час Физика и астрономия 1 час 13:30 -14:10
С. Димитрова/  В. Велева/ 
2 час Немски език 2 час Биология и здравно образование 2 час 14:20 -15:00
С. Димитрова/  Ц. Асенова/ 
3 час Етика и право 3 час География и икономика 3 час 15:10 -15:50
М. Маркова/  Б. Казашки/ 
4 час Математика 4 час Информационни технологии 4 час 16:10 -16:50
В. Цветков/  А. Илиева/М. Митова
5 час Информатика 5 час Математика 5 час 17:00 -17:40
Д. Цветкова/Е. Андреев В. Цветков/ 
6 час История и цивилизац 6 час Математика 6 час 17:45 -18:25
С. Гергова/  В. Цветков/ 
7 час Биология и здравно образование 7 час СИП - математика 7 час 18:30 -19:10
Ц. Асенова/  В. Цветков/ 
Класен ръководител: Жени Асенова