ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
10В клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Математика 1 час Математика 1 час История и цивилизация
Е. Стоянов/  Е. Стоянов/  С. Вълчева/ 
2 час Математика 2 час Математика 2 час Български език и литература
Е. Стоянов/  Е. Стоянов/  В. Райкова/ 
3 час География и икономика 3 час Биология и здравно образование 3 час Български език и литература
Б. Казашки/  М. Пенчова/  В. Райкова/ 
4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Немски език (ІІЧЕ)  4 час Информатика
Л. Борисова/  С. Димитрова/  Д. Цветкова/Е. Андреев
5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Немски език (ІІЧЕ)  5 час Английски език (ІЧЕ) 
Л. Борисова/  С. Димитрова/  Л. Борисова/ 
6 час Информатика 6 час Етика и право 6 час Английски език (ІЧЕ) 
Д. Цветкова/Е. Андреев М. Маркова/  Л. Борисова/ 
7 час Информатика 7 час Химия и опазване на околната среда 7 час Час на класа
Д. Цветкова/Е. Андреев А. Добрева/  Е. Стоянов/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Химия и опазване на околната среда 1 час Биология и здравно образование 1 час 8:00 - 8:45
А. Добрева/  М. Пенчова/ 
2 час Физическо възпитание и спорт 2 час Физическо възпитание и спорт 2 час 8:55 - 9:40
Р. Ракаджиев/  Р. Ракаджиев/ 
3 час Математика 3 час Информационни технологии 3 час 9:50 - 10:35
Е. Стоянов/  Д. Цветкова/Л. Димитрова
4 час Математика 4 час Физика и астрономия 4 час 11:00 - 11:45
Е. Стоянов/  В. Велева/ 
5 час Физика и астрономия 5 час География и икономика 5 час 11:55 - 12:40
В. Велева/  Б. Казашки/ 
6 час История и цивилизация 6 час Български език и литература 6 час 12:50 - 13:35
С. Вълчева/  В. Райкова/ 
7 час      7 час      7 час 13:45 - 14:30
         
Класен ръководител: Емил Стоянов