ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
10Г клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час История и цивилизация 1 час Физика и астрономия 1 час Български език и литература
С. Вълчева/  В. Велева/  М. Георгиева/ 
2 час Български език и литература 2 час Биология и здравно образование 2 час Български език и литература
М. Георгиева/  М. Пенчова/  М. Георгиева/ 
3 час Английски език 3 час Биология и здравно образование 3 час Химия и опазване на околната среда
С. Георгиева/  М. Пенчова/  Г. Иванов/ 
4 час Английски език 4 час Математика 4 час Химия и опазване на околната среда
С. Георгиева/  К. Иванова/  Г. Иванов/ 
5 час География и икономика 5 час Етика и право 5 час История и цивилизация
Й. Йорданов/  М. Маркова/  С. Вълчева/ 
6 час Химия и опазване на околната среда 6 час Физическо възпитание и спорт 6 час Немски език
Г. Иванов/  Р. Ракаджиев/  С. Димитрова/ 
7 час Химия и опазване на околната среда 7 час      7 час Немски език
Г. Иванов/       С. Димитрова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Математика 1 час Английски език 1 час 8:00 - 8:45
К. Иванова/  С. Георгиева/ 
2 час Информационни технологии 2 час Английски език 2 час 8:55 - 9:40
А. Илиева/М. Митова С. Георгиева/ 
3 час Информатика 3 час Математика 3 час 9:50 - 10:35
Д. Цветкова/  К. Иванова/ 
4 час География и икономика 4 час Физика и астрономия 4 час 11:00 - 11:45
Й. Йорданов/  В. Велева/ 
5 час Физическо възпитание и спорт 5 час Биология и здравно образование 5 час 11:55 - 12:40
Р. Ракаджиев/  М. Пенчова/ 
6 час Биология и здравно образование 6 час Биология и здравно образование 6 час 12:50 - 13:35
М. Пенчова/  М. Пенчова/ 
7 час      7 час Час на класа - … 7 час 13:45 - 14:30
     К. Иванова/ 
Класен ръководител: Камелия Иванова