ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
10Г клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Български език и литература 1 час Физика и астрономия 1 час Информатика
В. Райкова/  В. Велева/  Е. Андреев/ 
2 час Български език и литература 2 час География и икономика 2 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Райкова/  Б. Казашки/  Л. Борисова/ 
3 час Математика 3 час Химия и опазване на околната среда 3 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Цветков/  А. Добрева/  Л. Борисова/ 
4 час Руски език (ІІЧЕ)  4 час Химия и опазване на околната среда 4 час Физическо възпитание и спорт
Н. Иванова/  А. Добрева/  Р. Ракаджиев/ 
5 час Физическо възпитание и спорт 5 час Биология и здравно образование 5 час История и цивилизация
Р. Ракаджиев/  М. Пенчова/  Й. Йорданов/ 
6 час История и цивилизация 6 час Биология и здравно образование 6 час Руски език (ІІЧЕ) 
Й. Йорданов/  М. Пенчова/  Н. Иванова/ 
7 час      7 час      7 час Физика и астрономия
          В. Велева/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Математика 1 час Български език и литература 1 час 8:00 - 8:45
В. Цветков/  В. Райкова/ 
2 час Химия и опазване на околната среда 2 час Биология и здравно образование 2 час 8:55 - 9:40
А. Добрева/  М. Пенчова/ 
3 час Химия и опазване на околната среда 3 час Биология и здравно образование 3 час 9:50 - 10:35
А. Добрева/  М. Пенчова/ 
4 час Биология и здравно образование 4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час 11:00 - 11:45
М. Пенчова/  Л. Борисова/ 
5 час География и икономика 5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час 11:55 - 12:40
Б. Казашки/  Л. Борисова/ 
6 час Етика и право 6 час Математика 6 час 12:50 - 13:35
М. Маркова/  В. Цветков/ 
7 час Информационни технологии 7 час Час на класа 7 час 13:45 - 14:30
Д. Цветкова/Л. Димитрова А. Добрева/ 
Класен ръководител: Антоанета Добрева