ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
11А клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Философия 1 час История и цивилизац 1 час Немски език
М. Маркова/  С. Вълчева/  С. Димитрова/ 
2 час Химия и опазване на околната среда 2 час История и цивилизац 2 час Немски език
Г. Иванов/  С. Вълчева/  С. Димитрова/ 
3 час География и икономика 3 час Английски език 3 час Физика и астрономия
Б. Казашки/  С. Георгиева/  Р. Петрова/ 
4 час География и икономика 4 час Английски език 4 час История и цивилизац
Б. Казашки/  С. Георгиева/  С. Вълчева/ 
5 час Математика 5 час Философия 5 час История и цивилизац
В. Цветков/  М. Маркова/  С. Вълчева/ 
6 час Биология и здравно образование 6 час Физическо възпитание и спорт 6 час Информационни технологии
Ц. Асенова/  Р. Ракаджиев/  М. Митова/Ж. Спасова
7 час      7 час      7 час Информационни технологии
          М. Митова/Ж. Спасова
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Български език и литература 1 час Биология и здравно образование 1 час 13:30 -14:10
М. Георгиева/  Ц. Асенова/ 
2 час Български език и литература 2 час Физика и астрономия 2 час 14:20 -15:00
М. Георгиева/  Р. Петрова/ 
3 час Математика 3 час Български език и литература 3 час 15:10 -15:50
В. Цветков/  М. Георгиева/ 
4 час Английски език 4 час Български език и литература 4 час 16:10 -16:50
С. Георгиева/  М. Георгиева/ 
5 час Английски език 5 час География и икономика 5 час 17:00 -17:40
С. Георгиева/  Б. Казашки/ 
6 час Химия и опазване на околната среда 6 час Физическо възпитание и спорт 6 час 17:45 -18:25
Г. Иванов/  Р. Ракаджиев/ 
7 час Час на класа - … 7 час Информационни технологии 7 час 18:30 -19:10
В. Цветков/  М. Митова/Ж. Спасова
Класен ръководител: Валери Цветков