ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
11А клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Математика 1 час Немски език (ІІЧЕ)  1 час Биология и здравно образование
Е. Петрова/  С. Димитрова/  Ц. Асенова/ 
2 час Физика и астрономия 2 час Немски език (ІІЧЕ)  2 час Физическо възпитание и спорт
В. Велева/  С. Димитрова/  Е. Богомилова/ 
3 час Български език и литература 3 час Математика 3 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Райкова/  Е. Петрова/  Д. Стефанова/ 
4 час Химия и опазване на околната среда 4 час Философия 4 час Английски език (ІЧЕ) 
Г. Иванов/  М. Маркова/  Д. Стефанова/ 
5 час История и цивилизация 5 час История и цивилизация 5 час Философия
С. Вълчева/  С. Вълчева/  М. Маркова/ 
6 час Биология и здравно образование 6 час География и икономика 6 час Информационни технологии
Ц. Асенова/  Й. Йорданов/  Д. Цветкова/Л. Димитрова
7 час Английски език (ІЧЕ)  7 час      7 час Информационни технологии
Д. Стефанова/       Д. Цветкова/Л. Димитрова
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час История и цивилизация 1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час 8:00 - 8:45
С. Вълчева/  Д. Стефанова/ 
2 час История и цивилизация 2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час 8:55 - 9:40
С. Вълчева/  Д. Стефанова/ 
3 час Български език и литература 3 час Химия и опазване на околната среда 3 час 9:50 - 10:35
В. Райкова/  Г. Иванов/ 
4 час Български език и литература 4 час Физическо възпитание и спорт 4 час 11:00 - 11:45
В. Райкова/  Е. Богомилова/ 
5 час Информационни технологии 5 час География и икономика 5 час 11:55 - 12:40
Д. Цветкова/Л. Димитрова Й. Йорданов/ 
6 час Физика и астрономия 6 час География и икономика 6 час 12:50 - 13:35
В. Велева/  Й. Йорданов/ 
7 час Час на класа 7 час      7 час 13:45 - 14:30
Й. Йорданов/      
Класен ръководител: Йордан Йорданов