ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
11А клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физика и астрономия 1 час Български език и литература 1 час Физика и астрономия
В. Велева/  В. Райкова/  В. Велева/ 
2 час Математика 2 час Физическо възпитание и спорт 2 час Философия
Т. Георгиев/  А. Димитрова/  М. Маркова/ 
3 час Английски език 3 час Химия и опазване на околната среда 3 час Немски език
Ж. Асенова/  Г. Иванов/  С. Димитрова/ 
4 час География и икономика 4 час Английски език 4 час Немски език
Б. Казашки/  Ж. Асенова/  С. Димитрова/ 
5 час География и икономика 5 час Английски език 5 час Биология и здравно образование
Б. Казашки/  Ж. Асенова/  М. Пенчова/ 
6 час Информационни технологии 6 час История и цивилизация 6 час Математика
М. Митова/  Б. Казашки/  Т. Георгиев/ 
7 час Информационни технологии 7 час История и цивилизация 7 час     
М. Митова/  Б. Казашки/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Английски език 1 час Информационни технологии 1 час 8:00 - 8:45
Ж. Асенова/  М. Митова/ 
2 час Английски език 2 час Биология и здравно образование 2 час 8:55 - 9:40
Ж. Асенова/  М. Пенчова/ 
3 час Химия и опазване на околната среда 3 час Български език и литература 3 час 9:50 - 10:35
Г. Иванов/  В. Райкова/ 
4 час Физическо възпитание и спорт 4 час Български език и литература 4 час 11:00 - 11:45
А. Димитрова/  В. Райкова/ 
5 час История и цивилизация 5 час Философия 5 час 11:55 - 12:40
Б. Казашки/  М. Маркова/ 
6 час История и цивилизация 6 час География и икономика 6 час 12:50 - 13:35
Б. Казашки/  Б. Казашки/ 
7 час Час на класа - … 7 час      7 час 13:45 - 14:30
Б. Казашки/      
Класен ръководител: Борислав Казашки