ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
11Б клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Биология и здравно образование 1 час Математика 1 час Български език и литература
Ц. Асенова/  Т. Георгиев/  М. Георгиева/ 
2 час География и икономика 2 час Математика 2 час Български език и литература
Б. Казашки/  Т. Георгиев/  М. Георгиева/ 
3 час Химия и опазване на околната среда 3 час История и цивилизац 3 час История и цивилизац
Г. Иванов/  С. Вълчева/  С. Вълчева/ 
4 час Философия 4 час Философия 4 час Математика
М. Маркова/  М. Маркова/  Т. Георгиев/ 
5 час Руски език 5 час Физика и астрономия 5 час Руски език
Н. Иванова/  В. Велева/  Н. Иванова/ 
6 час Математика 6 час Английски език 6 час Физическо възпитание и спорт
Т. Георгиев/  С. Георгиева/  Р. Ракаджиев/ 
7 час СИП - Математика 7 час Английски език 7 час Час на класа - …
Т. Георгиев/  С. Георгиева/  В. Велева/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Информационни технологии 1 час Български език и литература 1 час 13:30 -14:10
Ж. Спасова/М. Митова М. Георгиева/ 
2 час Математика 2 час Български език и литература 2 час 14:20 -15:00
Т. Георгиев/  М. Георгиева/ 
3 час Математика 3 час Физическо възпитание и спорт 3 час 15:10 -15:50
Т. Георгиев/  Р. Ракаджиев/ 
4 час Химия и опазване на околната среда 4 час Биология и здравно образование 4 час 16:10 -16:50
Г. Иванов/  Ц. Асенова/ 
5 час Физика и астрономия 5 час Информационни технологии 5 час 17:00 -17:40
В. Велева/  Ж. Спасова/М. Митова
6 час Английски език 6 час Информационни технологии 6 час 17:45 -18:25
С. Георгиева/  Ж. Спасова/М. Митова
7 час Английски език 7 час      7 час 18:30 -19:10
С. Георгиева/      
Класен ръководител: Валентина Велева