ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
11Б клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Биология и здравно образование 1 час Математика 1 час Физическо възпитание и спорт
Ц. Асенова/  Е. Петрова/  Е. Богомилова/ 
2 час Математика 2 час Математика 2 час Биология и здравно образование
Е. Петрова/  Е. Петрова/  Ц. Асенова/ 
3 час Руски език (ІІЧЕ)  3 час Физика и астрономия 3 час Математика
Н. Иванова/  В. Велева/  Е. Петрова/ 
4 час Физика и астрономия 4 час География и икономика 4 час Математика
В. Велева/  Й. Йорданов/  Е. Петрова/ 
5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Химия и опазване на околната среда 5 час Английски език (ІЧЕ) 
Д. Стефанова/  Г. Иванов/  Д. Стефанова/ 
6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час История и цивилизация 6 час Английски език (ІЧЕ) 
Д. Стефанова/  С. Вълчева/  Д. Стефанова/ 
7 час      7 час Информационни технологии 7 час Час на класа
     М. Митова/Л. Димитрова Д. Стефанова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Философия 1 час Информационни технологии 1 час 8:00 - 8:45
М. Маркова/  М. Митова/Л. Димитрова
2 час Химия и опазване на околната среда 2 час Информационни технологии 2 час 8:55 - 9:40
Г. Иванов/  М. Митова/Л. Димитрова
3 час Български език и литература 3 час Български език и литература 3 час 9:50 - 10:35
М. Георгиева/  М. Георгиева/ 
4 час Български език и литература 4 час Български език и литература 4 час 11:00 - 11:45
М. Георгиева/  М. Георгиева/ 
5 час История и цивилизация 5 час Руски език (ІІЧЕ)  5 час 11:55 - 12:40
С. Вълчева/  Н. Иванова/ 
6 час Математика 6 час Философия 6 час 12:50 - 13:35
Е. Петрова/  М. Маркова/ 
7 час      7 час Физическо възпитание и спорт 7 час 13:45 - 14:30
     Е. Богомилова/ 
Класен ръководител: Диляна Стефанова