ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
11Б клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физика и астрономия 1 час Химия и опазване на околната среда 1 час Физика и астрономия
Р. Петрова/  А. Добрева/  Р. Петрова/ 
2 час Физическо възпитание и спорт 2 час Български език и литература 2 час Математика
Р. Ракаджиев/  В. Райкова/  Е. Стоянов/ 
3 час География и икономика 3 час Български език и литература 3 час Математика
Б. Казашки/  В. Райкова/  Е. Стоянов/ 
4 час Английски език 4 час История и цивилизация 4 час Философия
Л. Борисова/  С. Вълчева/  М. Маркова/ 
5 час Английски език 5 час Математика 5 час Руски език
Л. Борисова/  Е. Стоянов/  Н. Иванова/ 
6 час Математика 6 час Информационни технологии 6 час Биология и здравно образование
Е. Стоянов/  М. Митова/  М. Пенчова/ 
7 час      7 час Информационни технологии 7 час     
     М. Митова/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Английски език 1 час Руски език 1 час 8:00 - 8:45
Л. Борисова/  Н. Иванова/ 
2 час Английски език 2 час Информационни технологии 2 час 8:55 - 9:40
Л. Борисова/  М. Митова/ 
3 час Математика 3 час Философия 3 час 9:50 - 10:35
Е. Стоянов/  М. Маркова/ 
4 час Математика 4 час Биология и здравно образование 4 час 11:00 - 11:45
Е. Стоянов/  М. Пенчова/ 
5 час Химия и опазване на околната среда 5 час Български език и литература 5 час 11:55 - 12:40
А. Добрева/  В. Райкова/ 
6 час История и цивилизация 6 час Български език и литература 6 час 12:50 - 13:35
С. Вълчева/  В. Райкова/ 
7 час Час на класа - … 7 час Физическо възпитание и спорт 7 час 13:45 - 14:30
С. Вълчева/  Р. Ракаджиев/ 
Класен ръководител: Светлина Вълчева