ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
11В клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Немски език (ІІЧЕ)  1 час Информатика 1 час География и икономика
С. Димитрова/  Д. Цветкова/Е. Андреев Й. Йорданов/ 
2 час Немски език (ІІЧЕ)  2 час Информатика 2 час Математика
С. Димитрова/  Д. Цветкова/Е. Андреев Е. Петрова/ 
3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Философия 3 час Български език и литература
Д. Стефанова/  М. Маркова/  М. Георгиева/ 
4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Физика и астрономия 4 час Български език и литература
Д. Стефанова/  В. Велева/  М. Георгиева/ 
5 час Биология и здравно образование 5 час Математика 5 час Физическо възпитание и спорт
Ц. Асенова/  Е. Петрова/  Е. Богомилова/ 
6 час Математика 6 час Математика 6 час История и цивилизация
Е. Петрова/  Е. Петрова/  С. Вълчева/ 
7 час      7 час Час на класа 7 час     
     Е. Петрова/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Български език и литература 1 час История и цивилизация 1 час 8:00 - 8:45
М. Георгиева/  С. Вълчева/ 
2 час Български език и литература 2 час Математика 2 час 8:55 - 9:40
М. Георгиева/  Е. Петрова/ 
3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Математика 3 час 9:50 - 10:35
Д. Стефанова/  Е. Петрова/ 
4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Биология и здравно образование 4 час 11:00 - 11:45
Д. Стефанова/  Ц. Асенова/ 
5 час Химия и опазване на околната среда 5 час Физическо възпитание и спорт 5 час 11:55 - 12:40
Г. Иванов/  Е. Богомилова/ 
6 час Информатика 6 час Химия и опазване на околната среда 6 час 12:50 - 13:35
Д. Цветкова/Е. Андреев Г. Иванов/ 
7 час Физика и астрономия 7 час Философия 7 час 13:45 - 14:30
В. Велева/  М. Маркова/ 
Класен ръководител: Емилия Петрова