ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
11В клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час География и икономика 1 час Философия 1 час Биология и здравно образование
Б. Казашки/  М. Маркова/  М. Пенчова/ 
2 час История и цивилизация 2 час Химия и опазване на околната среда 2 час Физика и астрономия
С. Вълчева/  А. Добрева/  В. Велева/ 
3 час Физика и астрономия 3 час Немски език 3 час Философия
В. Велева/  С. Димитрова/  М. Маркова/ 
4 час Математика 4 час Немски език 4 час Математика
Е. Стоянов/  С. Димитрова/  Е. Стоянов/ 
5 час Математика 5 час История и цивилизация 5 час Математика
Е. Стоянов/  С. Вълчева/  Е. Стоянов/ 
6 час Информатика 6 час Български език и литература 6 час Физическо възпитание и спорт
Д. Цветкова/В. Велизарова В. Райкова/  Р. Ракаджиев/ 
7 час Информатика 7 час Български език и литература 7 час     
Д. Цветкова/В. Велизарова В. Райкова/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Български език и литература 1 час Английски език 1 час 8:00 - 8:45
В. Райкова/  Л. Борисова/ 
2 час Български език и литература 2 час Английски език 2 час 8:55 - 9:40
В. Райкова/  Л. Борисова/ 
3 час Английски език 3 час Биология и здравно образование 3 час 9:50 - 10:35
Л. Борисова/  М. Пенчова/ 
4 час Английски език 4 час Химия и опазване на околната среда 4 час 11:00 - 11:45
Л. Борисова/  А. Добрева/ 
5 час Информатика 5 час Математика 5 час 11:55 - 12:40
Д. Цветкова/В. Велизарова Е. Стоянов/ 
6 час Физическо възпитание и спорт 6 час Математика 6 час 12:50 - 13:35
Р. Ракаджиев/  Е. Стоянов/ 
7 час      7 час Час на класа - … 7 час 13:45 - 14:30
     Е. Стоянов/ 
Класен ръководител: Емил Стоянов