ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
11В клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Български език и литература 1 час Немски език 1 час Английски език
М. Георгиева/  С. Димитрова/  С. Георгиева/ 
2 час Български език и литература 2 час Немски език 2 час Английски език
М. Георгиева/  С. Димитрова/  С. Георгиева/ 
3 час Философия 3 час Информатика 3 час Български език и литература
М. Маркова/  Д. Цветкова/В. Велизарова М. Георгиева/ 
4 час Химия и опазване на околната среда 4 час Математика 4 час Български език и литература
Г. Иванов/  Е. Петрова/  М. Георгиева/ 
5 час Биология и здравно образование 5 час Математика 5 час Физическо възпитание и спорт
Ц. Асенова/  Е. Петрова/  Р. Ракаджиев/ 
6 час Математика 6 час Философия 6 час История и цивилизац
Е. Петрова/  М. Маркова/  С. Вълчева/ 
7 час СИП - Математика 7 час Физика и астрономия 7 час Час на класа - …
Е. Петрова/  В. Велева/  В. Велизарова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Физика и астрономия 1 час Математика 1 час 13:30 -14:10
В. Велева/  Е. Петрова/ 
2 час История и цивилизац 2 час Математика 2 час 14:20 -15:00
С. Вълчева/  Е. Петрова/ 
3 час Информатика 3 час Английски език 3 час 15:10 -15:50
Д. Цветкова/В. Велизарова С. Георгиева/ 
4 час Информатика 4 час Английски език 4 час 16:10 -16:50
Д. Цветкова/В. Велизарова С. Георгиева/ 
5 час Химия и опазване на околната среда 5 час Биология и здравно образование 5 час 17:00 -17:40
Г. Иванов/  Ц. Асенова/ 
6 час Математика 6 час География и икономика 6 час 17:45 -18:25
Е. Петрова/  Ив. Перчински/ 
7 час СИП - Математика 7 час Физическо възпитание и спорт 7 час 18:30 -19:10
Е. Петрова/  Р. Ракаджиев/ 
Класен ръководител: Валентина Велизарова