ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
11Г клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Английски език 1 час Философия
Р. Ракаджиев/  Л. Борисова/  М. Маркова/ 
2 час География и икономика 2 час Английски език 2 час Биология и здравно образование
Б. Казашки/  Л. Борисова/  М. Пенчова/ 
3 час Биология и здравно образование 3 час История и цивилизация 3 час Биология и здравно образование
М. Пенчова/  Б. Казашки/  М. Пенчова/ 
4 час Биология и здравно образование 4 час История и цивилизация 4 час Физика и астрономия
М. Пенчова/  Б. Казашки/  В. Велева/ 
5 час Физика и астрономия 5 час Химия и опазване на околната среда 5 час Български език и литература
В. Велева/  А. Добрева/  В. Райкова/ 
6 час Български език и литература 6 час Химия и опазване на околната среда 6 час Български език и литература
В. Райкова/  А. Добрева/  В. Райкова/ 
7 час Български език и литература 7 час Руски език 7 час     
В. Райкова/  Н. Иванова/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К I СМЯНА
1 час Философия 1 час Биология и здравно образование 1 час 8:00 - 8:45
М. Маркова/  М. Пенчова/ 
2 час Химия и опазване на околната среда 2 час Физическо възпитание и спорт 2 час 8:55 - 9:40
А. Добрева/  Р. Ракаджиев/ 
3 час Математика 3 час Руски език 3 час 9:50 - 10:35
Р. Георгиева/  Н. Иванова/ 
4 час Биология и здравно образование 4 час Математика 4 час 11:00 - 11:45
М. Пенчова/  Р. Георгиева/ 
5 час Английски език 5 час Химия и опазване на околната среда 5 час 11:55 - 12:40
Л. Борисова/  А. Добрева/ 
6 час Английски език 6 час Химия и опазване на околната среда 6 час 12:50 - 13:35
Л. Борисова/  А. Добрева/ 
7 час      7 час Час на класа - … 7 час 13:45 - 14:30
     А. Добрева/ 
Класен ръководител: Антоанета Добрева