ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
11Г клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час География и икономика 1 час Биология и здравно образование 1 час Физическо възпитание и спорт
Ив. Перчински/  Ц. Асенова/  Р. Ракаджиев/ 
2 час Философия 2 час Биология и здравно образование 2 час История и цивилизац
М. Маркова/  Ц. Асенова/  С. Вълчева/ 
3 час Математика 3 час Български език и литература 3 час Химия и опазване на околната среда
К. Иванова/  М. Георгиева/  Г. Иванов/ 
4 час Английски език 4 час Български език и литература 4 час Химия и опазване на околната среда
С. Георгиева/  М. Георгиева/  Г. Иванов/ 
5 час Английски език 5 час Немски език 5 час Немски език
С. Георгиева/  С. Димитрова/  С. Димитрова/ 
6 час Български език и литература 6 час Физика и астрономия 6 час Биология и здравно образование
М. Георгиева/  В. Велева/  Ц. Асенова/ 
7 час Български език и литература 7 час Философия 7 час Час на класа - …
М. Георгиева/  М. Маркова/  Ц. Асенова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Химия и опазване на околната среда 1 час Физическо възпитание и спорт 1 час 13:30 -14:10
Г. Иванов/  Р. Ракаджиев/ 
2 час Химия и опазване на околната среда 2 час Математика 2 час 14:20 -15:00
Г. Иванов/  К. Иванова/ 
3 час История и цивилизац 3 час Биология и здравно образование 3 час 15:10 -15:50
С. Вълчева/  Ц. Асенова/ 
4 час Физика и астрономия 4 час Химия и опазване на околната среда 4 час 16:10 -16:50
В. Велева/  Г. Иванов/ 
5 час Биология и здравно образование 5 час Английски език 5 час 17:00 -17:40
Ц. Асенова/  С. Георгиева/ 
6 час Биология и здравно образование 6 час Английски език 6 час 17:45 -18:25
Ц. Асенова/  С. Георгиева/ 
7 час      7 час      7 час 18:30 -19:10
         
Класен ръководител: Цеца Асенова