ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
11Г клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Руски език (ІІЧЕ)  1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час Математика
Н. Иванова/  Д. Стефанова/  Т. Георгиев/ 
2 час Биология и здравно образование 2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час География и икономика
Ц. Асенова/  Д. Стефанова/  Й. Йорданов/ 
3 час Биология и здравно образование 3 час Български език и литература 3 час История и цивилизация
Ц. Асенова/  В. Райкова/  С. Вълчева/ 
4 час Математика 4 час Български език и литература 4 час Физическо възпитание и спорт
Т. Георгиев/  В. Райкова/  Е. Богомилова/ 
5 час Философия 5 час Физика и астрономия 5 час Биология и здравно образование
М. Маркова/  В. Велева/  Ц. Асенова/ 
6 час Химия и опазване на околната среда 6 час Руски език (ІІЧЕ)  6 час Биология и здравно образование
Г. Иванов/  Н. Иванова/  Ц. Асенова/ 
7 час Химия и опазване на околната среда 7 час История и цивилизация 7 час     
Г. Иванов/  С. Вълчева/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К I СМЯНА
1 час Физика и астрономия 1 час Биология и здравно образование 1 час 8:00 - 8:45
В. Велева/  Ц. Асенова/ 
2 час Философия 2 час Биология и здравно образование 2 час 8:55 - 9:40
М. Маркова/  Ц. Асенова/ 
3 час Химия и опазване на околната среда 3 час Български език и литература 3 час 9:50 - 10:35
Г. Иванов/  В. Райкова/ 
4 час Химия и опазване на околната среда 4 час Български език и литература 4 час 11:00 - 11:45
Г. Иванов/  В. Райкова/ 
5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Химия и опазване на околната среда 5 час 11:55 - 12:40
Д. Стефанова/  Г. Иванов/ 
6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час Физическо възпитание и спорт 6 час 12:50 - 13:35
Д. Стефанова/  Е. Богомилова/ 
7 час      7 час Час на класа 7 час 13:45 - 14:30
     Ц. Асенова/ 
Класен ръководител: Цеца Асенова