ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
12А клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час География и икономика 1 час Немски език 1 час Математика
Й. Йорданов/  С. Димитрова/  Е. Стоянов/ 
2 час География и икономика 2 час Немски език 2 час Физика и астрономия
Й. Йорданов/  С. Димитрова/  Г. Иванов/ 
3 час Английски език 3 час Английски език 3 час Английски език
Д. Стефанова/  Д. Стефанова/  Д. Стефанова/ 
4 час Английски език 4 час Свят и личност 4 час Английски език
Д. Стефанова/  Й. Йорданов/  Д. Стефанова/ 
5 час Физическо възпитание и спорт 5 час Свят и личност 5 час История и цивилизация
Р. Ракаджиев/  Й. Йорданов/  Й. Йорданов/ 
6 час Информационни технологии 6 час Математика 6 час История и цивилизация
Е. Андреев/  Е. Стоянов/  Й. Йорданов/ 
7 час Информационни технологии 7 час Физическо възпитание и спорт 7 час     
Е. Андреев/  Р. Ракаджиев/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Информационни технологии 1 час Български език и литература 1 час 8:00 - 8:45
Е. Андреев/  В. Райкова/ 
2 час Информационни технологии 2 час История и цивилизация 2 час 8:55 - 9:40
Е. Андреев/  Й. Йорданов/ 
3 час Български език и литература 3 час Английски език 3 час 9:50 - 10:35
В. Райкова/  Д. Стефанова/ 
4 час Български език и литература 4 час Английски език 4 час 11:00 - 11:45
В. Райкова/  Д. Стефанова/ 
5 час История и цивилизация 5 час География и икономика 5 час 11:55 - 12:40
Й. Йорданов/  Й. Йорданов/ 
6 час История и цивилизация 6 час География и икономика 6 час 12:50 - 13:35
Й. Йорданов/  Й. Йорданов/ 
7 час Час на класа - … 7 час      7 час 13:45 - 14:30
Й. Йорданов/      
Класен ръководител: Йордан Йорданов