ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
12А клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физика и астрономия 1 час Български език и литература 1 час Английски език (ІЧЕ) 
Р. Петрова/  В. Райкова/  Ж. Асенова/ 
2 час Руски език (ІІЧЕ)  2 час Български език и литература 2 час Английски език (ІЧЕ) 
Н. Иванова/  В. Райкова/  Ж. Асенова/ 
3 час Математика 3 час Свят и личност 3 час Математика
Т. Георгиев/  Й. Йорданов/  Т. Георгиев/ 
4 час Информационни технологии 4 час Математика 4 час Математика
М. Митова/  Т. Георгиев/  Т. Георгиев/ 
5 час Информационни технологии 5 час Математика 5 час Информационни технологии
М. Митова/  Т. Георгиев/  М. Митова/ 
6 час Физическо възпитание и спорт 6 час Физическо възпитание и спорт 6 час Информационни технологии
Р. Ракаджиев/  Р. Ракаджиев/  М. Митова/ 
7 час      7 час История и цивилизация 7 час Час на класа
     Б. Казашки/  Б. Казашки/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Математика 1 час Руски език (ІІЧЕ)  1 час 8:00 - 8:45
Т. Георгиев/  Н. Иванова/ 
2 час Математика 2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час 8:55 - 9:40
Т. Георгиев/  Ж. Асенова/ 
3 час История и цивилизация 3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час 9:50 - 10:35
Б. Казашки/  Ж. Асенова/ 
4 час Свят и личност 4 час География и икономика 4 час 11:00 - 11:45
Й. Йорданов/  Б. Казашки/ 
5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Математика 5 час 11:55 - 12:40
Ж. Асенова/  Т. Георгиев/ 
6 час Български език и литература 6 час Математика 6 час 12:50 - 13:35
В. Райкова/  Т. Георгиев/ 
7 час Български език и литература 7 час      7 час 13:45 - 14:30
В. Райкова/      
Класен ръководител: Борислав Казашки