ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
12А клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Информационни технологии 1 час Информационни технологии 1 час Английски език
Е. Андреев/  Е. Андреев/  Ж. Асенова/ 
2 час Информационни технологии 2 час Информационни технологии 2 час Английски език
Е. Андреев/  Е. Андреев/  Ж. Асенова/ 
3 час История и цивилизац 3 час Физическо възпитание и спорт 3 час Немски език
С. Вълчева/  А. Димитрова/  С. Димитрова/ 
4 час История и цивилизац 4 час Физика и астрономия 4 час Немски език
С. Вълчева/  Г. Иванов/  С. Димитрова/ 
5 час География и икономика 5 час География и икономика 5 час Свят и личност
Б. Казашки/  Б. Казашки/  М. Маркова/ 
6 час География и икономика 6 час География и икономика 6 час Български език и литература
Б. Казашки/  Б. Казашки/  В. Райкова/ 
7 час Английски език 7 час Час на класа - … 7 час СИП - Български език и литература
Ж. Асенова/  Б. Казашки/  В. Райкова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Математика 1 час Български език и литература 1 час 8:00 - 8:40
К. Иванова/  В. Райкова/ 
2 час Математика 2 час Български език и литература 2 час 8:50 - 9:30
К. Иванова/  В. Райкова/ 
3 час История и цивилизац 3 час История и цивилизац 3 час 9:50 - 10:30
С. Вълчева/  С. Вълчева/ 
4 час История и цивилизац 4 час Английски език 4 час 10:40 - 11:20
С. Вълчева/  Ж. Асенова/ 
5 час Английски език 5 час Английски език 5 час 11:30 - 12:10
Ж. Асенова/  Ж. Асенова/ 
6 час Английски език 6 час Свят и личност 6 час 12:20 - 13:00
Ж. Асенова/  М. Маркова/ 
7 час Час на класа - … 7 час Физическо възпитание и спорт 7 час 13:10 - 13:50
Б. Казашки/  А. Димитрова/ 
Класен ръководител: Борислав Казашки