ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
12Б клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Математика 1 час Свят и личност 1 час Информационни технологии
Е. Петрова/  Й. Йорданов/  Е. Андреев/ 
2 час Математика 2 час Свят и личност 2 час Информационни технологии
Е. Петрова/  Й. Йорданов/  Е. Андреев/ 
3 час Информационни технологии 3 час Български език и литература 3 час История и цивилизация
Е. Андреев/  М. Георгиева/  Б. Казашки/ 
4 час География и икономика 4 час Български език и литература 4 час Физическо възпитание и спорт
Й. Йорданов/  М. Георгиева/  А. Димитрова/ 
5 час Информационни технологии 5 час Физика и астрономия 5 час Математика
Е. Андреев/  Г. Иванов/  Е. Петрова/ 
6 час Английски език 6 час Математика 6 час Математика
Д. Стефанова/  Е. Петрова/  Е. Петрова/ 
7 час Английски език 7 час      7 час Час на класа - …
Д. Стефанова/       Д. Стефанова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Руски език 1 час История и цивилизация 1 час 8:00 - 8:45
Н. Иванова/  Б. Казашки/ 
2 час Английски език 2 час Руски език 2 час 8:55 - 9:40
Д. Стефанова/  Н. Иванова/ 
3 час Физическо възпитание и спорт 3 час Математика 3 час 9:50 - 10:35
А. Димитрова/  Е. Петрова/ 
4 час Математика 4 час Математика 4 час 11:00 - 11:45
Е. Петрова/  Е. Петрова/ 
5 час Математика 5 час Английски език 5 час 11:55 - 12:40
Е. Петрова/  Д. Стефанова/ 
6 час Български език и литература 6 час Английски език 6 час 12:50 - 13:35
М. Георгиева/  Д. Стефанова/ 
7 час Български език и литература 7 час      7 час 13:45 - 14:30
М. Георгиева/      
Класен ръководител: Диляна Стефанова