ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
12Б клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Математика 1 час Английски език 1 час Български език и литература
Е. Стоянов/  Л. Борисова/  В. Райкова/ 
2 час Математика 2 час Английски език 2 час Български език и литература
Е. Стоянов/  Л. Борисова/  В. Райкова/ 
3 час Физическо възпитание и спорт 3 час Математика 3 час Математика
Р. Ракаджиев/  Е. Стоянов/  Е. Стоянов/ 
4 час Английски език 4 час Математика 4 час Математика
Л. Борисова/  Е. Стоянов/  Е. Стоянов/ 
5 час История и цивилизац 5 час Български език и литература 5 час География и икономика
С. Вълчева/  В. Райкова/  Ив. Перчински/ 
6 час История и цивилизац 6 час Български език и литература 6 час Свят и личност
С. Вълчева/  В. Райкова/  М. Маркова/ 
7 час Час на класа - … 7 час Физика и астрономия 7 час СИП - Математика
С. Вълчева/  Г. Иванов/  Е. Стоянов/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Информационни технологии 1 час Информационни технологии 1 час 8:00 - 8:40
Е. Андреев/  Е. Андреев/ 
2 час Информационни технологии 2 час Информационни технологии 2 час 8:50 - 9:30
Е. Андреев/  Е. Андреев/ 
3 час Математика 3 час Английски език 3 час 9:50 - 10:30
Е. Стоянов/  Л. Борисова/ 
4 час Физическо възпитание и спорт 4 час Английски език 4 час 10:40 - 11:20
Р. Ракаджиев/  Л. Борисова/ 
5 час Руски език 5 час Свят и личност 5 час 11:30 - 12:10
Н. Иванова/  М. Маркова/ 
6 час Руски език 6 час Математика 6 час 12:20 - 13:00
Н. Иванова/  Е. Стоянов/ 
7 час      7 час Математика 7 час 13:10 - 13:50
     Е. Стоянов/ 
Класен ръководител: Светлина Вълчева