ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
12Б клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час География и икономика 1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час Български език и литература
Б. Казашки/  Ж. Асенова/  М. Георгиева/ 
2 час Физика и астрономия 2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час Български език и литература
Р. Петрова/  Ж. Асенова/  М. Георгиева/ 
3 час Математика 3 час История и цивилизация 3 час Английски език (ІЧЕ) 
Р. Георгиева/  Б. Казашки/  Ж. Асенова/ 
4 час Математика 4 час Физическо възпитание и спорт 4 час Математика
Р. Георгиева/  А. Димитрова/  Р. Георгиева/ 
5 час Руски език (ІІЧЕ)  5 час Свят и личност 5 час Математика
Н. Иванова/  М. Маркова/  Р. Георгиева/ 
6 час Информационни технологии 6 час Математика 6 час Свят и личност
М. Митова/  Р. Георгиева/  М. Маркова/ 
7 час Информационни технологии 7 час      7 час Час на класа
М. Митова/       М. Митова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час История и цивилизация 1 час Български език и литература 1 час 8:00 - 8:45
Б. Казашки/  М. Георгиева/ 
2 час Информационни технологии 2 час Български език и литература 2 час 8:55 - 9:40
М. Митова/  М. Георгиева/ 
3 час Информационни технологии 3 час Физическо възпитание и спорт 3 час 9:50 - 10:35
М. Митова/  А. Димитрова/ 
4 час Математика 4 час Математика 4 час 11:00 - 11:45
Р. Георгиева/  Р. Георгиева/ 
5 час Математика 5 час Математика 5 час 11:55 - 12:40
Р. Георгиева/  Р. Георгиева/ 
6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час Руски език (ІІЧЕ)  6 час 12:50 - 13:35
Ж. Асенова/  Н. Иванова/ 
7 час Английски език (ІЧЕ)  7 час      7 час 13:45 - 14:30
Ж. Асенова/      
Класен ръководител: Малинка Митова