ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
12В клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Български език и литература 1 час Математика
А. Димитрова/  М. Георгиева/  В. Цветков/ 
2 час География и икономика 2 час Български език и литература 2 час Математика
Б. Казашки/  М. Георгиева/  В. Цветков/ 
3 час Физика и астрономия 3 час Информатика 3 час Свят и личност
Р. Петрова/  Д. Цветкова/  Й. Йорданов/ 
4 час Математика 4 час Информатика 4 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Цветков/  Д. Цветкова/  Ж. Асенова/ 
5 час Математика 5 час Руски език (ІІЧЕ)  5 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Цветков/  Н. Иванова/  Ж. Асенова/ 
6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час Математика 6 час История и цивилизация
Ж. Асенова/  В. Цветков/  Б. Казашки/ 
7 час Английски език (ІЧЕ)  7 час      7 час Руски език (ІІЧЕ) 
Ж. Асенова/       Н. Иванова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час Математика 1 час 8:00 - 8:45
Ж. Асенова/  В. Цветков/ 
2 час Математика 2 час Математика 2 час 8:55 - 9:40
В. Цветков/  В. Цветков/ 
3 час Математика 3 час Свят и личност 3 час 9:50 - 10:35
В. Цветков/  Й. Йорданов/ 
4 час Физическо възпитание и спорт 4 час Информатика 4 час 11:00 - 11:45
А. Димитрова/  Д. Цветкова/ 
5 час Български език и литература 5 час Информатика 5 час 11:55 - 12:40
М. Георгиева/  Д. Цветкова/ 
6 час Български език и литература 6 час История и цивилизация 6 час 12:50 - 13:35
М. Георгиева/  Б. Казашки/ 
7 час      7 час Час на класа 7 час 13:45 - 14:30
     М. Георгиева/ 
Класен ръководител: Милена Георгиева