ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
12В клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физика и астрономия 1 час Български език и литература 1 час Немски език
Г. Иванов/  М. Георгиева/  С. Димитрова/ 
2 час Свят и личност 2 час Български език и литература 2 час Немски език
М. Маркова/  М. Георгиева/  С. Димитрова/ 
3 час Математика 3 час География и икономика 3 час Математика
Е. Петрова/  Й. Йорданов/  Е. Петрова/ 
4 час Математика 4 час Математика 4 час Математика
Е. Петрова/  Е. Петрова/  Е. Петрова/ 
5 час Английски език 5 час Математика 5 час Английски език
Д. Стефанова/  Е. Петрова/  Д. Стефанова/ 
6 час История и цивилизация 6 час Английски език 6 час Английски език
Б. Казашки/  Д. Стефанова/  Д. Стефанова/ 
7 час      7 час Английски език 7 час История и цивилизация
     Д. Стефанова/  Б. Казашки/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Информатика 1 час Математика 1 час 8:00 - 8:45
Д. Цветкова/  Е. Петрова/ 
2 час Информатика 2 час Математика 2 час 8:55 - 9:40
Д. Цветкова/  Е. Петрова/ 
3 час Български език и литература 3 час Информатика 3 час 9:50 - 10:35
М. Георгиева/  Д. Цветкова/ 
4 час Български език и литература 4 час Информатика 4 час 11:00 - 11:45
М. Георгиева/  Д. Цветкова/ 
5 час Физическо възпитание и спорт 5 час Физическо възпитание и спорт 5 час 11:55 - 12:40
А. Димитрова/  А. Димитрова/ 
6 час Математика 6 час Свят и личност 6 час 12:50 - 13:35
Е. Петрова/  М. Маркова/ 
7 час Час на класа - … 7 час      7 час 13:45 - 14:30
Е. Петрова/      
Класен ръководител: Емилия Петрова