ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
12В клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час История и цивилизац 1 час Математика 1 час Немски език
С. Вълчева/  Е. Стоянов/  С. Димитрова/ 
2 час Физическо възпитание и спорт 2 час Математика 2 час Немски език
Р. Ракаджиев/  Е. Стоянов/  С. Димитрова/ 
3 час Математика 3 час Български език и литература 3 час Български език и литература
Е. Стоянов/  В. Райкова/  В. Райкова/ 
4 час Математика 4 час Български език и литература 4 час Български език и литература
Е. Стоянов/  В. Райкова/  В. Райкова/ 
5 час Английски език 5 час Английски език 5 час Математика
Л. Борисова/  Л. Борисова/  Е. Стоянов/ 
6 час Английски език 6 час Физика и астрономия 6 час Математика
Л. Борисова/  Г. Иванов/  Е. Стоянов/ 
7 час СИП - Математика 7 час Час на класа - … 7 час Свят и личност
Е. Стоянов/  Е. Стоянов/  М. Маркова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Математика 1 час Английски език 1 час 8:00 - 8:40
Е. Стоянов/  Л. Борисова/ 
2 час Математика 2 час Английски език 2 час 8:50 - 9:30
Е. Стоянов/  Л. Борисова/ 
3 час Физическо възпитание и спорт 3 час Свят и личност 3 час 9:50 - 10:30
Р. Ракаджиев/  М. Маркова/ 
4 час География и икономика 4 час История и цивилизац 4 час 10:40 - 11:20
Ив. Перчински/  С. Вълчева/ 
5 час Информатика 5 час Математика 5 час 11:30 - 12:10
Д. Цветкова/  Е. Стоянов/ 
6 час Информатика 6 час Информатика 6 час 12:20 - 13:00
Д. Цветкова/  Д. Цветкова/ 
7 час      7 час Информатика 7 час 13:10 - 13:50
     Д. Цветкова/ 
Класен ръководител: Емил Стоянов