ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
12Г клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Биология и здравно образование 1 час Химия и опазване на околната среда 1 час Английски език
Ц. Асенова/  Г. Иванов/  Д. Стефанова/ 
2 час Биология и здравно образование 2 час Химия и опазване на околната среда 2 час Английски език
Ц. Асенова/  Г. Иванов/  Д. Стефанова/ 
3 час География и икономика 3 час Физическо възпитание и спорт 3 час Биология и здравно образование
Й. Йорданов/  А. Димитрова/  Ц. Асенова/ 
4 час Български език и литература 4 час Английски език 4 час Биология и здравно образование
В. Райкова/  Д. Стефанова/  Ц. Асенова/ 
5 час Български език и литература 5 час История и цивилизация 5 час Свят и личност
В. Райкова/  Б. Казашки/  Б. Казашки/ 
6 час Руски език 6 час Математика 6 час Свят и личност
Н. Иванова/  А. Гергова/  Б. Казашки/ 
7 час Физическо възпитание и спорт 7 час      7 час     
А. Димитрова/           
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Физика и астрономия 1 час Химия и опазване на околната среда 1 час 8:00 - 8:45
Г. Иванов/  Г. Иванов/ 
2 час Химия и опазване на околната среда 2 час Химия и опазване на околната среда 2 час 8:55 - 9:40
Г. Иванов/  Г. Иванов/ 
3 час Руски език 3 час История и цивилизация 3 час 9:50 - 10:35
Н. Иванова/  Б. Казашки/ 
4 час Английски език 4 час Математика 4 час 11:00 - 11:45
Д. Стефанова/  А. Гергова/ 
5 час Английски език 5 час Биология и здравно образование 5 час 11:55 - 12:40
Д. Стефанова/  Ц. Асенова/ 
6 час Български език и литература 6 час Биология и здравно образование 6 час 12:50 - 13:35
В. Райкова/  Ц. Асенова/ 
7 час Български език и литература 7 час Час на класа - … 7 час 13:45 - 14:30
В. Райкова/  Ц. Асенова/ 
Класен ръководител: Цеца Асенова