ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
12Г клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Български език и литература 1 час Химия и опазване на околната среда 1 час Химия и опазване на околната среда
М. Георгиева/  А. Добрева/  А. Добрева/ 
2 час Български език и литература 2 час Химия и опазване на околната среда 2 час Химия и опазване на околната среда
М. Георгиева/  А. Добрева/  А. Добрева/ 
3 час Физика и астрономия 3 час Български език и литература 3 час Математика
В. Велева/  М. Георгиева/  Е. Стоянов/ 
4 час География и икономика 4 час Български език и литература 4 час Свят и личност
Б. Казашки/  М. Георгиева/  М. Маркова/ 
5 час Физическо възпитание и спорт 5 час Математика 5 час История и цивилизация
А. Димитрова/  Е. Стоянов/  Б. Казашки/ 
6 час Биология и здравно образование 6 час История и цивилизация 6 час Английски език (ІЧЕ) 
М. Пенчова/  Б. Казашки/  Ж. Асенова/ 
7 час Биология и здравно образование 7 час      7 час Английски език (ІЧЕ) 
М. Пенчова/       Ж. Асенова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Биология и здравно образование 1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час 8:00 - 8:45
М. Пенчова/  Ж. Асенова/ 
2 час Биология и здравно образование 2 час Физическо възпитание и спорт 2 час 8:55 - 9:40
М. Пенчова/  А. Димитрова/ 
3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Руски език (ІІЧЕ)  3 час 9:50 - 10:35
Ж. Асенова/  Н. Иванова/ 
4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Химия и опазване на околната среда 4 час 11:00 - 11:45
Ж. Асенова/  А. Добрева/ 
5 час Свят и личност 5 час Биология и здравно образование 5 час 11:55 - 12:40
М. Маркова/  М. Пенчова/ 
6 час Руски език (ІІЧЕ)  6 час Биология и здравно образование 6 час 12:50 - 13:35
Н. Иванова/  М. Пенчова/ 
7 час Час на класа 7 час      7 час 13:45 - 14:30
М. Маркова/      
Класен ръководител: Марчела Маркова