ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
12Г клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Български език и литература 1 час Биология и здравно образование
Р. Ракаджиев/  В. Райкова/  М. Пенчова/ 
2 час История и цивилизац 2 час Български език и литература 2 час Биология и здравно образование
С. Вълчева/  В. Райкова/  М. Пенчова/ 
3 час Химия и опазване на околната среда 3 час Биология и здравно образование 3 час География и икономика
А. Добрева/  М. Пенчова/  Ив. Перчински/ 
4 час Химия и опазване на околната среда 4 час Биология и здравно образование 4 час Свят и личност
А. Добрева/  М. Пенчова/  М. Маркова/ 
5 час Химия и опазване на околната среда 5 час Физика и астрономия 5 час Химия и опазване на околната среда
А. Добрева/  Г. Иванов/  А. Добрева/ 
6 час Математика 6 час Английски език 6 час Химия и опазване на околната среда
Е. Стоянов/  Л. Борисова/  А. Добрева/ 
7 час Английски език 7 час Английски език 7 час Час на класа - …
Л. Борисова/  Л. Борисова/  А. Добрева/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Физическо възпитание и спорт 1 час История и цивилизац 1 час 8:00 - 8:40
Р. Ракаджиев/  С. Вълчева/ 
2 час Руски език 2 час Свят и личност 2 час 8:50 - 9:30
Н. Иванова/  М. Маркова/ 
3 час Руски език 3 час Български език и литература 3 час 9:50 - 10:30
Н. Иванова/  В. Райкова/ 
4 час Математика 4 час Български език и литература 4 час 10:40 - 11:20
Е. Стоянов/  В. Райкова/ 
5 час Биология и здравно образование 5 час Английски език 5 час 11:30 - 12:10
М. Пенчова/  Л. Борисова/ 
6 час Биология и здравно образование 6 час Английски език 6 час 12:20 - 13:00
М. Пенчова/  Л. Борисова/ 
7 час СИП - Биология 7 час СИП - Български език и литература 7 час 13:10 - 13:50
М. Пенчова/  В. Райкова/ 
Класен ръководител: Антоанета Добрева