ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
5 клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Български език и литература 1 час Човекът и природата 1 час Изобразително изкуство
К. Попова/  А. Добрева/  А. Илиева/ 
2 час Български език и литература 2 час Физическо възпитание и спорт 2 час Математика
К. Попова/  К. Георгиева/  Е. Петрова/ 
3 час История и цивилизац 3 час Български език и литература 3 час Физическо възпитание и спорт
С. Гергова/  К. Попова/  К. Георгиева/ 
4 час Математика 4 час Български език и литература 4 час Английски език
Е. Петрова/  К. Попова/  Л. Борисова/ 
5 час Математика 5 час Технологии и предприемачество 5 час Информационни технологии
Е. Петрова/  А. Илиева/  А. Илиева/М. Митова
6 час Музика 6 час Математика 6 час Изобразително изкуство
А. Лисова/  Е. Петрова/  А. Илиева/ 
7 час      7 час СИП - Математика 7 час Час на класа - …
     Е. Петрова/  Е. Петрова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Човекът и природата 1 час Технологии и предприемачество 1 час 13:30 -14:10
А. Добрева/  А. Илиева/ 
2 час Физическо възпитание и спорт 2 час Човекът и природата 2 час 14:20 -15:00
К. Георгиева/  А. Добрева/ 
3 час Английски език 3 час История и цивилизац 3 час 15:10 -15:50
Л. Борисова/  С. Гергова/ 
4 час Английски език 4 час Български език и литература 4 час 16:10 -16:50
Л. Борисова/  К. Попова/ 
5 час Математика 5 час Музика 5 час 17:00 -17:40
Е. Петрова/  А. Лисова/ 
6 час География и икономика 6 час Математика 6 час 17:45 -18:25
С. Вълчева/  Е. Петрова/ 
7 час      7 час СИП - Математика 7 час 18:30 -19:10
     Е. Петрова/ 
Класен ръководител: Емилия Петрова