ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
5 клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Математика 1 час Математика 1 час Английски език
К. Иванова/  К. Иванова/  Л. Борисова/ 
2 час Математика 2 час История и цивилизация 2 час Английски език
К. Иванова/  С. Вълчева/  Л. Борисова/ 
3 час Български език и литература 3 час Технологии и предприемачество 3 час Човекът и природата
К. Попова/  А. Илиева/  А. Добрева/ 
4 час Български език и литература 4 час Български език и литература 4 час География и икономика
К. Попова/  К. Попова/  Й. Йорданов/ 
5 час Човекът и природата 5 час Български език и литература 5 час Изобразително изкуство
А. Добрева/  К. Попова/  А. Илиева/ 
6 час Музика 6 час Физическо възпитание и спорт 6 час Изобразително изкуство
А. Лисова/  К. Георгиева/  А. Илиева/ 
7 час      7 час      7 час     
              
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Човекът и природата 1 час Математика 1 час 8:00 - 8:45
А. Добрева/  К. Иванова/ 
2 час Физическо възпитание и спорт 2 час Математика 2 час 8:55 - 9:40
К. Георгиева/  К. Иванова/ 
3 час Български език и литература 3 час Английски език 3 час 9:50 - 10:35
К. Попова/  Л. Борисова/ 
4 час Информационни технологии 4 час Технологии и предприемачество 4 час 11:00 - 11:45
Д. Цветкова/М. Митова А. Илиева/ 
5 час История и цивилизация 5 час Физическо възпитание и спорт 5 час 11:55 - 12:40
С. Вълчева/  К. Георгиева/ 
6 час Математика 6 час Музика 6 час 12:50 - 13:35
К. Иванова/  А. Лисова/ 
7 час Час на класа - … 7 час      7 час 13:45 - 14:30
Л. Борисова/      
Класен ръководител: Лорета Борисова