ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
5 клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Български език и литература 1 час Български език и литература 1 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Минева/  В. Минева/  М. Паскова/ 
2 час Български език и литература 2 час Български език и литература 2 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Минева/  В. Минева/  М. Паскова/ 
3 час Човекът и природата 3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Човекът и природата
А. Добрева/  М. Паскова/  А. Добрева/ 
4 час Музика 4 час Физическо възпитание и спорт 4 час История и цивилизация
А. Лисова/  Е. Богомилова/  С. Вълчева/ 
5 час Математика 5 час Математика 5 час Изобразително изкуство
К. Иванова/  К. Иванова/  А. Илиева/ 
6 час Технологии и предприемачество 6 час Математика 6 час Физическо възпитание и спорт
А. Илиева/  К. Иванова/  Е. Богомилова/ 
7 час Час на класа 7 час      7 час     
В. Минева/           
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Информационни технологии 1 час Български език и литература 1 час 8:00 - 8:45
А. Илиева/М. Митова В. Минева/ 
2 час Технологии и предприемачество 2 час Български език и литература 2 час 8:55 - 9:40
А. Илиева/  В. Минева/ 
3 час Музика 3 час Физическо възпитание и спорт 3 час 9:50 - 10:35
А. Лисова/  Е. Богомилова/ 
4 час История и цивилизация 4 час Изобразително изкуство 4 час 11:00 - 11:45
С. Вълчева/  А. Илиева/ 
5 час Човекът и природата 5 час Математика 5 час 11:55 - 12:40
А. Добрева/  К. Иванова/ 
6 час География и икономика 6 час Математика 6 час 12:50 - 13:35
Б. Казашки/  К. Иванова/ 
7 час      7 час      7 час 13:45 - 14:30
         
Класен ръководител: Иванка Минева