ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
6 клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Математика 1 час Домашна техника и икономика 1 час Български език и литература
Т. Георгиев/  А. Илиева/  В. Минева/ 
2 час Математика 2 час Физическо възпитание и спорт 2 час Български език и литература
Т. Георгиев/  Е. Богомилова/  В. Минева/ 
3 час История и цивилизация 3 час Музика 3 час Физическо възпитание и спорт
С. Вълчева/  А. Лисова/  Е. Богомилова/ 
4 час Български език и литература 4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Изобразително изкуство
В. Минева/  Ю. Черногорова/ А. Илиева/ 
5 час Български език и литература 5 час Човекът и природата 5 час История и цивилизация
В. Минева/  А. Добрева/  С. Вълчева/ 
6 час Физическо възпитание и спорт 6 час Математика 6 час Математика
Е. Богомилова/  Т. Георгиев/  Т. Георгиев/ 
7 час      7 час Час на класа 7 час     
     Т. Георгиев/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Български език и литература 1 час Домашна техника и икономика 1 час 8:00 - 8:45
В. Минева/  А. Илиева/ 
2 час Български език и литература 2 час Човекът и природата 2 час 8:55 - 9:40
В. Минева/  А. Добрева/ 
3 час География и икономика 3 час Математика 3 час 9:50 - 10:35
Й. Йорданов/  Т. Георгиев/ 
4 час Човекът и природата 4 час Математика 4 час 11:00 - 11:45
А. Добрева/  Т. Георгиев/ 
5 час Информационни технологии 5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час 11:55 - 12:40
А. Илиева/М. Митова Ю. Черногорова/
6 час Музика 6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час 12:50 - 13:35
А. Лисова/  Ю. Черногорова/
7 час      7 час      7 час 13:45 - 14:30
         
Класен ръководител: Тома Георгиев