ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
6 клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Английски език 1 час История и цивилизация 1 час Човекът и природата
Д. Стефанова/ С. Вълчева/  А. Добрева/ 
2 час Английски език 2 час Математика 2 час Физическо възпитание и спорт
Д. Стефанова/ К. Иванова/  К. Георгиева/ 
3 час Музика 3 час Математика 3 час География и икономика
А. Лисова/  К. Иванова/  Й. Йорданов/ 
4 час Човекът и природата 4 час Физическо възпитание и спорт 4 час Технологии и предприемачество
А. Добрева/  К. Георгиева/  А. Илиева/ 
5 час Математика 5 час Информационни технологии 5 час Български език и литература
К. Иванова/  А. Илиева/М. Митова Ив. Минева/ 
6 час Математика 6 час Изобразително изкуство 6 час Български език и литература
К. Иванова/  А. Илиева/  Ив. Минева/ 
7 час      7 час Час на класа - … 7 час     
     Ив. Минева/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Български език и литература 1 час Английски език 1 час 8:00 - 8:45
Ив. Минева/  Д. Стефанова/
2 час Математика 2 час Български език и литература 2 час 8:55 - 9:40
К. Иванова/  Ив. Минева/ 
3 час Човекът и природата 3 час Български език и литература 3 час 9:50 - 10:35
А. Добрева/  Ив. Минева/ 
4 час История и цивилизация 4 час Математика 4 час 11:00 - 11:45
С. Вълчева/  К. Иванова/ 
5 час Музика 5 час Математика 5 час 11:55 - 12:40
А. Лисова/  К. Иванова/ 
6 час Изобразително изкуство 6 час Физическо възпитание и спорт 6 час 12:50 - 13:35
А. Илиева/  К. Георгиева/ 
7 час      7 час      7 час 13:45 - 14:30
         
Класен ръководител: Иванка Минева