ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
6 клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Математика 1 час Физическо възпитание и спорт 1 час История и цивилизац
К. Иванова/  К. Георгиева/  С. Вълчева/ 
2 час Математика 2 час Математика 2 час Технологии и предприемачество
К. Иванова/  К. Иванова/  А. Илиева/ 
3 час Музика 3 час Математика 3 час Български език и литература
А. Лисова/  К. Иванова/  К. Попова/ 
4 час Физическо възпитание и спорт 4 час Човекът и природата 4 час Български език и литература
К. Георгиева/  А. Добрева/  К. Попова/ 
5 час География и икономика 5 час Български език и литература 5 час Английски език
Б. Казашки/  К. Попова/  Л. Борисова/
6 час Информационни технологии 6 час Изобразително изкуство 6 час Математика
Д. Цветкова/М. Митова А. Илиева/  К. Иванова/ 
7 час      7 час      7 час СИП - Математика
          К. Иванова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Музика 1 час Човекът и природата 1 час 13:30 -14:10
А. Лисова/  А. Добрева/ 
2 час Човекът и природата 2 час Български език и литература 2 час 14:20 -15:00
А. Добрева/  К. Попова/ 
3 час Физическо възпитание и спорт 3 час Български език и литература 3 час 15:10 -15:50
К. Георгиева/  К. Попова/ 
4 час История и цивилизац 4 час Математика 4 час 16:10 -16:50
С. Вълчева/  К. Иванова/ 
5 час Английски език 5 час Математика 5 час 17:00 -17:40
Л. Борисова/ К. Иванова/ 
6 час Английски език 6 час Изобразително изкуство 6 час 17:45 -18:25
Л. Борисова/ А. Илиева/ 
7 час Час на класа - … 7 час      7 час 18:30 -19:10
Л. Борисова/      
Класен ръководител: Лорета Борисова