ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
7 клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Български език и литература 1 час Биология и здравно образование 1 час География и икономика
Ив. Минева/  М. Пенчова/  Й. Йорданов/ 
2 час Български език и литература 2 час Изобразително изкуство 2 час Технологии
Ив. Минева/  А. Илиева/  А. Илиева/ 
3 час Математика 3 час История и цивилизация 3 час Български език и литература
Т. Георгиев/  С. Вълчева/  Ив. Минева/ 
4 час Математика 4 час Информационни технологии 4 час Български език и литература
Т. Георгиев/  А. Илиева/М. Митова Ив. Минева/ 
5 час Музика 5 час Математика 5 час Английски език
А. Лисова/  Т. Георгиев/  Л. Борисова/
6 час Химия и опазване на околната среда 6 час Математика 6 час Английски език
А. Добрева/  Т. Георгиев/  Л. Борисова/
7 час      7 час      7 час     
              
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Математика 1 час Физика и астрономия 1 час 8:00 - 8:45
Т. Георгиев/  В. Велева/ 
2 час Математика 2 час Физическо възпитание и спорт 2 час 8:55 - 9:40
Т. Георгиев/  К. Георгиева/ 
3 час Физическо възпитание и спорт 3 час География и икономика 3 час 9:50 - 10:35
К. Георгиева/  Й. Йорданов/ 
4 час Химия и опазване на околната среда 4 час Английски език 4 час 11:00 - 11:45
А. Добрева/  Л. Борисова/
5 час Биология и здравно образование 5 час Български език и литература 5 час 11:55 - 12:40
М. Пенчова/  Ив. Минева/ 
6 час Музика 6 час Български език и литература 6 час 12:50 - 13:35
А. Лисова/  Ив. Минева/ 
7 час Час на класа - … 7 час      7 час 13:45 - 14:30
Т. Георгиев/      
Класен ръководител: Тома Георгиев