ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
7 клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Информационни технологии 1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Математика
А. Илиева/М. Митова Е. Богомилова/  Р. Георгиева/ 
2 час Музика 2 час Физика и астрономия 2 час Математика
А. Лисова/  В. Велева/  Р. Георгиева/ 
3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Български език и литература 3 час Биология и здравно образование
Ю. Черногорова/ В. Минева/  Ц. Асенова/ 
4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Български език и литература 4 час Български език и литература
Ю. Черногорова/ В. Минева/  В. Минева/ 
5 час Математика 5 час География и икономика 5 час Български език и литература
Р. Георгиева/  Й. Йорданов/  В. Минева/ 
6 час Математика 6 час Химия и опазване на околната среда 6 час Технологии
Р. Георгиева/  А. Добрева/  А. Илиева/ 
7 час      7 час Час на класа 7 час     
     Р. Георгиева/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Музика 1 час Химия и опазване на околната среда 1 час 8:00 - 8:45
А. Лисова/  А. Добрева/ 
2 час Биология и здравно образование 2 час Изобразително изкуство 2 час 8:55 - 9:40
Ц. Асенова/  А. Илиева/ 
3 час Физическо възпитание и спорт 3 час История и цивилизация 3 час 9:50 - 10:35
Е. Богомилова/  С. Вълчева/ 
4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Български език и литература 4 час 11:00 - 11:45
Ю. Черногорова/ В. Минева/ 
5 час География и икономика 5 час Български език и литература 5 час 11:55 - 12:40
Й. Йорданов/  В. Минева/ 
6 час Математика 6 час Математика 6 час 12:50 - 13:35
Р. Георгиева/  Р. Георгиева/ 
7 час      7 час      7 час 13:45 - 14:30
         
Класен ръководител: Роза Георгиева