ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
7 клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Български език и литература 1 час История и цивилизац 1 час Физическо възпитание и спорт
Ив. Минева/  С. Вълчева/  К. Георгиева/ 
2 час Български език и литература 2 час Химия и опазване на околната среда 2 час География и икономика
Ив. Минева/  А. Добрева/  Б. Казашки/ 
3 час Математика 3 час Технологии и предприемачество 3 час История и цивилизац
К. Иванова/  А. Илиева/  С. Вълчева/ 
4 час Математика 4 час Български език и литература 4 час Математика
К. Иванова/  Ив. Минева/  К. Иванова/ 
5 час Физика и астрономия 5 час Български език и литература 5 час Математика
В. Велева/  Ив. Минева/  К. Иванова/ 
6 час Музика 6 час Математика 6 час Български език и литература
А. Лисова/  К. Иванова/  Ив. Минева/ 
7 час      7 час СИП - Математика 7 час Български език и литература
     К. Иванова/  Ив. Минева/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К I смяна
1 час Изобразително изкуство 1 час Физическо възпитание и спорт 1 час 8:00 - 8:40
А. Илиева/  К. Георгиева/ 
2 час Изобразително изкуство 2 час Химия и опазване на околната среда 2 час 8:50 - 9:30
А. Илиева/  А. Добрева/ 
3 час Информационни технологии 3 час Английски език 3 час 9:40 - 10:20
А. Илиева/М. Митова М. Паскова/
4 час География и икономика 4 час Английски език 4 час 10:50 - 11:30
Б. Казашки/  М. Паскова/
5 час Английски език 5 час Биология и здравно образование 5 час 11:40 - 12:20
М. Паскова/ Ц. Асенова/ 
6 час Биология и здравно образование 6 час Математика 6 час 12:30 - 13:10
Ц. Асенова/  К. Иванова/ 
7 час Час на класа - … 7 час СИП - Математика 7 час 13:20 - 14:00
Ив. Минева/  К. Иванова/ 
Класен ръководител: Иванка Минева