ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
8А клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Музика 1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Информационни технологии
А. Лисова/  А. Димитрова/  Ж. Спасова/А. Илиева
2 час Физическо възпитание и спорт 2 час Изобразително изкуство 2 час Математика
А. Димитрова/  А. Илиева/  А. Гергова/ 
3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Математика 3 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Петрова/  А. Гергова/  В. Петрова/ 
4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Петрова/  В. Петрова/  В. Петрова/ 
5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Петрова/  В. Петрова/  В. Петрова/ 
6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час Английски език (ІЧЕ) 
В. Петрова/  В. Петрова/  В. Петрова/ 
7 час      7 час Час на класа 7 час     
     В. Петрова/      
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Български език и литература 1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час 8:00 - 8:45
В. Бурдашка/  В. Петрова/ 
2 час Български език и литература 2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час 8:55 - 9:40
В. Бурдашка/  В. Петрова/ 
3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час 9:50 - 10:35
В. Петрова/  В. Петрова/ 
4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Математика 4 час 11:00 - 11:45
В. Петрова/  А. Гергова/ 
5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Български език и литература 5 час 11:55 - 12:40
В. Петрова/  В. Бурдашка/ 
6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час Български език и литература 6 час 12:50 - 13:35
В. Петрова/  В. Бурдашка/ 
7 час      7 час      7 час 13:45 - 14:30
         
Класен ръководител: Ваня Петрова