ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
8А клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Английски език 1 час Информационни технологии 1 час Информатика
К. Кюртина/  В. Велизарова/А. Илиева В. Велизарова/Д. Цветкова
2 час Английски език 2 час Философия 2 час Информатика
К. Кюртина/  М. Маркова/  В. Велизарова/Д. Цветкова
3 час Физическо възпитание и спорт 3 час Математика 3 час Английски език
А. Димитрова/  В. Цветков/  К. Кюртина/ 
4 час Английски език 4 час Английски език 4 час Английски език
К. Кюртина/  К. Кюртина/  К. Кюртина/ 
5 час Английски език 5 час Английски език 5 час Физическо възпитание и спорт
К. Кюртина/  К. Кюртина/  А. Димитрова/ 
6 час Математика 6 час Английски език 6 час Английски език
В. Цветков/  К. Кюртина/  К. Кюртина/ 
7 час СИП - Математика 7 час Час на класа - … 7 час Английски език
В. Цветков/  А. Илиева/  К. Кюртина/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Математика 1 час Български език и литература 1 час 13:30 -14:10
В. Цветков/  Ив. Минева/ 
2 час Български език и литература 2 час Български език и литература 2 час 14:20 -15:00
Ив. Минева/  Ив. Минева/ 
3 час Български език и литература 3 час Английски език 3 час 15:10 -15:50
Ив. Минева/  К. Кюртина/ 
4 час Английски език 4 час Английски език 4 час 16:10 -16:50
К. Кюртина/  К. Кюртина/ 
5 час Английски език 5 час Изобразително изкуство 5 час 17:00 -17:40
К. Кюртина/  А. Илиева/ 
6 час Английски език 6 час Английски език 6 час 17:45 -18:25
К. Кюртина/  К. Кюртина/ 
7 час      7 час Английски език 7 час 18:30 -19:10
     К. Кюртина/ 
Класен ръководител: Антоанета Илиева