ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
8А клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Български език и литература 1 час Английски език
К. Георгиева/  К. Попова/  К. Кюртина/ 
2 час Английски език 2 час Български език и литература 2 час Английски език
К. Кюртина/  К. Попова/  К. Кюртина/ 
3 час Английски език 3 час Английски език 3 час Английски език
К. Кюртина/  К. Кюртина/  К. Кюртина/ 
4 час Английски език 4 час Английски език 4 час Физическо възпитание и спорт
К. Кюртина/  К. Кюртина/  К. Георгиева/ 
5 час Английски език 5 час Английски език 5 час Математика
К. Кюртина/  К. Кюртина/  В. Цветков/ 
6 час Математика 6 час Английски език 6 час Информатика
В. Цветков/  К. Кюртина/  Д. Цветкова/В. Велизарова
7 час      7 час      7 час Информатика
          Д. Цветкова/В. Велизарова
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Английски език 1 час Изобразително изкуство 1 час 8:00 - 8:45
К. Кюртина/  А. Илиева/ 
2 час Английски език 2 час Български език и литература 2 час 8:55 - 9:40
К. Кюртина/  К. Попова/ 
3 час Английски език 3 час Български език и литература 3 час 9:50 - 10:35
К. Кюртина/  К. Попова/ 
4 час Английски език 4 час Английски език 4 час 11:00 - 11:45
К. Кюртина/  К. Кюртина/ 
5 час Философия 5 час Английски език 5 час 11:55 - 12:40
М. Маркова/  К. Кюртина/ 
6 час Математика 6 час Английски език 6 час 12:50 - 13:35
В. Цветков/  К. Кюртина/ 
7 час Информационни технологии 7 час Час на класа - … 7 час 13:45 - 14:30
А. Илиева/  К. Кюртина/ 
Класен ръководител: Камелия Кюртина