ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
8Б клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час Физическо възпитание и спорт
К. Кюртина/  К. Кюртина/  А. Димитрова/ 
2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час Информационни технологии
К. Кюртина/  К. Кюртина/  Ж. Спасова/А. Илиева
3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Английски език (ІЧЕ) 
К. Кюртина/  К. Кюртина/  К. Кюртина/ 
4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час Английски език (ІЧЕ) 
К. Кюртина/  К. Кюртина/  К. Кюртина/ 
5 час Музика 5 час Български език и литература 5 час Английски език (ІЧЕ) 
А. Лисова/  В. Бурдашка/  К. Кюртина/ 
6 час Математика 6 час Български език и литература 6 час Английски език (ІЧЕ) 
К. Иванова/  В. Бурдашка/  К. Кюртина/ 
7 час      7 час      7 час Час на класа
          К. Кюртина/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час Математика 1 час 8:00 - 8:45
К. Кюртина/  К. Иванова/ 
2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час Математика 2 час 8:55 - 9:40
К. Кюртина/  К. Иванова/ 
3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час Изобразително изкуство 3 час 9:50 - 10:35
К. Кюртина/  А. Илиева/ 
4 час Български език и литература 4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час 11:00 - 11:45
В. Бурдашка/  К. Кюртина/ 
5 час Български език и литература 5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час 11:55 - 12:40
В. Бурдашка/  К. Кюртина/ 
6 час Физическо възпитание и спорт 6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час 12:50 - 13:35
А. Димитрова/  К. Кюртина/ 
7 час      7 час      7 час 13:45 - 14:30
         
Класен ръководител: Камелия Кюртина