ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
8Б клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Информатика 1 час Български език и литература 1 час Английски език
В. Велизарова/Д. Цветкова Ив. Минева/  В. Петрова/ 
2 час Информатика 2 час Български език и литература 2 час Английски език
В. Велизарова/Д. Цветкова Ив. Минева/  В. Петрова/ 
3 час Математика 3 час Философия 3 час Физическо възпитание и спорт
Р. Георгиева/  М. Маркова/  А. Димитрова/ 
4 час Английски език 4 час Информационни технологии 4 час Английски език
В. Петрова/  В. Велизарова/  В. Петрова/ 
5 час Английски език 5 час Английски език 5 час Английски език
В. Петрова/  В. Петрова/  В. Петрова/ 
6 час Английски език 6 час Английски език 6 час Български език и литература
В. Петрова/  В. Петрова/  Ив. Минева/ 
7 час Час на класа - … 7 час Английски език 7 час Български език и литература
В. Петрова/  В. Петрова/  Ив. Минева/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Английски език 1 час Английски език 1 час 13:30 -14:10
В. Петрова/  В. Петрова/ 
2 час Английски език 2 час Английски език 2 час 14:20 -15:00
В. Петрова/  В. Петрова/ 
3 час Физическо възпитание и спорт 3 час Изобразително изкуство 3 час 15:10 -15:50
А. Димитрова/  А. Илиева/ 
4 час Английски език 4 час Английски език 4 час 16:10 -16:50
В. Петрова/  В. Петрова/ 
5 час Английски език 5 час Английски език 5 час 17:00 -17:40
В. Петрова/  В. Петрова/ 
6 час Математика 6 час Математика 6 час 17:45 -18:25
Р. Георгиева/  Р. Георгиева/ 
7 час СИП - Математика 7 час СИП - Математика 7 час 18:30 -19:10
Р. Георгиева/  Р. Георгиева/ 
Класен ръководител: Ваня Петрова