ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
8В клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Български език и литература 1 час Философия 1 час Английски език
Ив. Минева/  М. Маркова/  Ю. Черногорова/ 
2 час Български език и литература 2 час Информационни технологии 2 час Английски език
Ив. Минева/  В. Велизарова/А. Илиева Ю. Черногорова/ 
3 час Английски език 3 час Математика 3 час Английски език
Ю. Черногорова/  Т. Георгиев/  Ю. Черногорова/ 
4 час Английски език 4 час Английски език 4 час Български език и литература
Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/  Ив. Минева/ 
5 час Физическо възпитание и спорт 5 час Английски език 5 час Български език и литература
А. Димитрова/  Ю. Черногорова/  Ив. Минева/ 
6 час Английски език 6 час Английски език 6 час Математика
Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/  Т. Георгиев/ 
7 час Английски език 7 час Час на класа - … 7 час СИП - Математика
Ю. Черногорова/  Т. Георгиев/  Т. Георгиев/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Английски език 1 час Английски език 1 час 13:30 -14:10
Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/ 
2 час Английски език 2 час Английски език 2 час 14:20 -15:00
Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/ 
3 час Изобразително изкуство 3 час Физическо възпитание и спорт 3 час 15:10 -15:50
А. Илиева/  А. Димитрова/ 
4 час Английски език 4 час Английски език 4 час 16:10 -16:50
Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/ 
5 час Английски език 5 час Английски език 5 час 17:00 -17:40
Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/ 
6 час Информатика 6 час Математика 6 час 17:45 -18:25
В. Велизарова/Д. Цветкова Т. Георгиев/ 
7 час Информатика 7 час СИП - Математика 7 час 18:30 -19:10
В. Велизарова/Д. Цветкова Т. Георгиев/ 
Класен ръководител: Тома Георгиев