ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
8В клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Английски език 1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Физическо възпитание и спорт
М. Паскова/  К. Георгиева/  К. Георгиева/ 
2 час Английски език 2 час Информатика 2 час Английски език
М. Паскова/  Д. Цветкова/В. Велизарова М. Паскова/ 
3 час Английски език 3 час Информатика 3 час Английски език
М. Паскова/  Д. Цветкова/В. Велизарова М. Паскова/ 
4 час Английски език 4 час Английски език 4 час Английски език
М. Паскова/  М. Паскова/  М. Паскова/ 
5 час Математика 5 час Английски език 5 час Английски език
Р. Георгиева/  М. Паскова/  М. Паскова/ 
6 час Математика 6 час Английски език 6 час Математика
Р. Георгиева/  М. Паскова/  Р. Георгиева/ 
7 час      7 час Английски език 7 час Час на класа - …
     М. Паскова/  Р. Георгиева/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Български език и литература 1 час Английски език 1 час 8:00 - 8:45
К. Попова/  М. Паскова/ 
2 час Български език и литература 2 час Английски език 2 час 8:55 - 9:40
К. Попова/  М. Паскова/ 
3 час Философия 3 час Английски език 3 час 9:50 - 10:35
М. Маркова/  М. Паскова/ 
4 час Информационни технологии 4 час Български език и литература 4 час 11:00 - 11:45
А. Илиева/  К. Попова/ 
5 час Английски език 5 час Български език и литература 5 час 11:55 - 12:40
М. Паскова/  К. Попова/ 
6 час Английски език 6 час Изобразително изкуство 6 час 12:50 - 13:35
М. Паскова/  А. Илиева/ 
7 час Английски език 7 час      7 час 13:45 - 14:30
М. Паскова/      
Класен ръководител: Роза Георгиева