ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 I Срок на учебната 2017/2018г.
8Г клас
25.9.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Математика 1 час Информатика 1 час Математика
В. Цветков/  Д. Цветкова/Л. Димитрова В. Цветков/ 
2 час Физическо възпитание и спорт 2 час Английски език 2 час Информатика
К. Георгиева/  Ю. Черногорова/  Д. Цветкова/Л. Димитрова
3 час Английски език 3 час Английски език 3 час Английски език
Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/ 
4 час Английски език 4 час Английски език 4 час Английски език
Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/ 
5 час Английски език 5 час Английски език 5 час Английски език
Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/ 
6 час Английски език 6 час Български език и литература 6 час Английски език
Ю. Черногорова/  К. Попова/  Ю. Черногорова/ 
7 час Час на класа - … 7 час Български език и литература 7 час СИП - Биология
Н. Иванова/  К. Попова/  Ц. Асенова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Английски език 1 час Физическо възпитание и спорт 1 час 8:00 - 8:45
Ю. Черногорова/  К. Георгиева/ 
2 час Английски език 2 час Музика 2 час 8:55 - 9:40
Ю. Черногорова/  А. Лисова/ 
3 час Английски език 3 час Английски език 3 час 9:50 - 10:35
Ю. Черногорова/  Ю. Черногорова/ 
4 час Философия 4 час Английски език 4 час 11:00 - 11:45
М. Маркова/  Ю. Черногорова/ 
5 час Информационни технологии 5 час Английски език 5 час 11:55 - 12:40
А. Илиева/  Ю. Черногорова/ 
6 час Български език и литература 6 час Математика 6 час 12:50 - 13:35
К. Попова/  В. Цветков/ 
7 час Български език и литература 7 час СИП - Химия 7 час 13:45 - 14:30
К. Попова/  Г. Иванов/ 
Класен ръководител: Нора Иванова