ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
9А клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Биология и здравно образование 1 час Български език и литература 1 час География и икономика
М. Пенчова/  Ив. Минева/  Б. Казашки/ 
2 час Биология и здравно образование 2 час Български език и литература 2 час География и икономика
М. Пенчова/  Ив. Минева/  Б. Казашки/ 
3 час Информационни технологии 3 час Математика 3 час Английски език
Д. Цветкова/М. Митова Р. Георгиева/  Ж. Асенова/ 
4 час Информационни технологии 4 час Информатика 4 час Английски език
Д. Цветкова/М. Митова Д. Цветкова/  Ж. Асенова/ 
5 час Английски език 5 час Руски език 5 час Физика и астрономия
Ж. Асенова/  Н. Иванова/  В. Велева/ 
6 час Английски език 6 час Руски език 6 час Физика и астрономия
Ж. Асенова/  Н. Иванова/  В. Велева/ 
7 час Изобразително изкуство 7 час      7 час     
А. Илиева/           
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Музика 1 час Английски език 1 час 8:00 - 8:45
А. Лисова/  Ж. Асенова/ 
2 час Български език и литература 2 час Английски език 2 час 8:55 - 9:40
Ив. Минева/  Ж. Асенова/ 
3 час История и цивилизация 3 час Химия и опазване на околната среда 3 час 9:50 - 10:35
С. Вълчева/  А. Добрева/ 
4 час Математика 4 час Физическо възпитание и спорт 4 час 11:00 - 11:45
Р. Георгиева/  А. Димитрова/ 
5 час Математика 5 час Информационни технологии 5 час 11:55 - 12:40
Р. Георгиева/  Д. Цветкова/М. Митова
6 час Психология и логика 6 час Информационни технологии 6 час 12:50 - 13:35
М. Маркова/  Д. Цветкова/М. Митова
7 час Физическо възпитание и спорт 7 час Час на класа - … 7 час 13:45 - 14:30
А. Димитрова/  Д. Цветкова/ 
Класен ръководител: Даниела Цветкова