ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
9А клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час Музика 1 час Биология и здравно образование
М. Паскова/  А. Лисова/  М. Пенчова/ 
2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час Информационни технологии 2 час Информатика
М. Паскова/  Ж. Спасова/Л. Димитрова Е. Андреев/ 
3 час Български език и литература 3 час Информационни технологии 3 час Немски език (ІІЧЕ) 
В. Минева/  Ж. Спасова/Л. Димитрова С. Димитрова/ 
4 час Психология и логика 4 час Математика 4 час Немски език (ІІЧЕ) 
М. Маркова/  В. Цветков/  С. Димитрова/ 
5 час Биология и здравно образование 5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Физика и астрономия
М. Пенчова/  М. Паскова/  В. Велева/ 
6 час Математика 6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час Химия и опазване на околната среда
В. Цветков/  М. Паскова/  Г. Иванов/ 
7 час Изобразително изкуство 7 час      7 час История и цивилизация
А. Илиева/       С. Вълчева/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час 8:00 - 8:45
Р. Ракаджиев/  М. Паскова/ 
2 час Информационни технологии 2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час 8:55 - 9:40
Ж. Спасова/Л. Димитрова М. Паскова/ 
3 час Информационни технологии 3 час Физика и астрономия 3 час 9:50 - 10:35
Ж. Спасова/Л. Димитрова В. Велева/ 
4 час Български език и литература 4 час География и икономика 4 час 11:00 - 11:45
В. Минева/  Й. Йорданов/ 
5 час Български език и литература 5 час Математика 5 час 11:55 - 12:40
В. Минева/  В. Цветков/ 
6 час География и икономика 6 час Физическо възпитание и спорт 6 час 12:50 - 13:35
Й. Йорданов/  Р. Ракаджиев/ 
7 час      7 час Час на класа 7 час 13:45 - 14:30
     В. Цветков/ 
Класен ръководител: Валери Цветков