ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
9А клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Биология и здравно образование 1 час Математика 1 час Физическо възпитание и спорт
М. Пенчова/  В. Цветков/  К. Георгиева/ 
2 час Физика и астрономия 2 час Химия и опазване на околната среда 2 час Физика и астрономия
В. Велева/  А. Добрева/  В. Велева/ 
3 час Информационни технологии 3 час Физическо възпитание и спорт 3 час История и цивилизац
М. Митова/В. Велизарова К. Георгиева/  С. Гергова/ 
4 час История и цивилизац 4 час Английски език 4 час История и цивилизац
С. Гергова/  М. Паскова/  С. Гергова/ 
5 час История и цивилизац 5 час Английски език 5 час Английски език
С. Гергова/  М. Паскова/  М. Паскова/ 
6 час Български език и литература 6 час Биология и здравно образование 6 час Английски език
В. Райкова/  М. Пенчова/  М. Паскова/ 
7 час Час на класа - … 7 час      7 час Математика
В. Райкова/       В. Цветков/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Български език и литература 1 час Биология и здравно образование 1 час 13:30 -14:10
В. Райкова/  М. Пенчова/ 
2 час Български език и литература 2 час Математика 2 час 14:20 -15:00
В. Райкова/  В. Цветков/ 
3 час Немски език 3 час Математика 3 час 15:10 -15:50
С. Димитрова/  В. Цветков/ 
4 час Немски език 4 час География и икономика 4 час 16:10 -16:50
С. Димитрова/  Б. Казашки/ 
5 час Философия 5 час Физика и астрономия 5 час 17:00 -17:40
М. Маркова/  В. Велева/ 
6 час Химия и опазване на околната среда 6 час Музика 6 час 17:45 -18:25
А. Добрева/  А. Лисова/ 
7 час География и икономика 7 час      7 час 18:30 -19:10
Б. Казашки/      
Класен ръководител: Веска Райкова