ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
9Б клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Английски език 1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Английски език
Ж. Асенова/  А. Димитрова/  Ж. Асенова/ 
2 час Английски език 2 час Психология и логика 2 час Английски език
Ж. Асенова/  М. Маркова/  Ж. Асенова/ 
3 час Биология и здравно образование 3 час Математика 3 час Физическо възпитание и спорт
Ц. Асенова/  Т. Георгиев/  А. Димитрова/ 
4 час Физика и астрономия 4 час Математика 4 час Математика
В. Велева/  Т. Георгиев/  Т. Георгиев/ 
5 час Математика 5 час Български език и литература 5 час Математика
Т. Георгиев/  Ив. Минева/  Т. Георгиев/ 
6 час Изобразително изкуство 6 час Български език и литература 6 час Биология и здравно образование
А. Илиева/  Ив. Минева/  Ц. Асенова/ 
7 час      7 час      7 час Руски език
          Н. Иванова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час История и цивилизация 1 час Математика 1 час 8:00 - 8:45
С. Вълчева/  Т. Георгиев/ 
2 час География и икономика 2 час Химия и опазване на околната среда 2 час 8:55 - 9:40
Б. Казашки/  А. Добрева/ 
3 час Български език и литература 3 час Информационни технологии 3 час 9:50 - 10:35
Ив. Минева/  М. Митова/В. Велизарова
4 час Физика и астрономия 4 час Информационни технологии 4 час 11:00 - 11:45
В. Велева/  М. Митова/В. Велизарова
5 час Информатика 5 час География и икономика 5 час 11:55 - 12:40
М. Митова/  Б. Казашки/ 
6 час Информационни технологии 6 час Руски език 6 час 12:50 - 13:35
М. Митова/В. Велизарова Н. Иванова/ 
7 час Час на класа - … 7 час Музика 7 час 13:45 - 14:30
М. Митова/  А. Лисова/ 
Класен ръководител: Малинка Митова