ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
9Б клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физика и астрономия 1 час Математика 1 час Български език и литература
В. Велева/  Р. Георгиева/  К. Попова/ 
2 час Музика 2 час Математика 2 час Български език и литература
А. Лисова/  Р. Георгиева/  К. Попова/ 
3 час Биология и здравно образование 3 час Немски/Руски език 3 час География и икономика
М. Пенчова/  С. Димитрова/Н. Иванова Б. Казашки/ 
4 час Математика 4 час Немски/Руски език 4 час Физика и астрономия
Р. Георгиева/  С. Димитрова/Н. Иванова В. Велева/ 
5 час Английски език 5 час Биология и здравно образование 5 час Физическо възпитание и спорт
М. Паскова/  М. Пенчова/  К. Георгиева/ 
6 час Английски език 6 час Химия и опазване на околната среда 6 час Математика
М. Паскова/  А. Добрева/  Р. Георгиева/ 
7 час      7 час Физическо възпитание и спорт 7 час Час на класа - …
     К. Георгиева/  М. Паскова/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час История и цивилизац 1 час История и цивилизац 1 час 13:30 -14:10
С. Гергова/  С. Гергова/ 
2 час История и цивилизац 2 час История и цивилизац 2 час 14:20 -15:00
С. Гергова/  С. Гергова/ 
3 час География и икономика 3 час Информационни технологии 3 час 15:10 -15:50
Б. Казашки/  М. Митова/В. Велизарова
4 час Химия и опазване на околната среда 4 час Биология и здравно образование 4 час 16:10 -16:50
А. Добрева/  М. Пенчова/ 
5 час Английски език 5 час Български език и литература 5 час 17:00 -17:40
М. Паскова/  К. Попова/ 
6 час Английски език 6 час Физика и астрономия 6 час 17:45 -18:25
М. Паскова/  В. Велева/ 
7 час Философия 7 час      7 час 18:30 -19:10
М. Маркова/      
Класен ръководител: Миглена Паскова