ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
9Б клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физика и астрономия 1 час Английски език (ІЧЕ)  1 час Психология и логика
В. Велева/  М. Паскова/  М. Маркова/ 
2 час Информатика 2 час Английски език (ІЧЕ)  2 час Физика и астрономия
Л. Димитрова/  М. Паскова/  В. Велева/ 
3 час Музика 3 час Биология и здравно образование 3 час Български език и литература
А. Лисова/  Ц. Асенова/  В. Минева/ 
4 час География и икономика 4 час Руски език (ІІЧЕ)  4 час Математика
Й. Йорданов/  Н. Иванова/  А. Гергова/ 
5 час Математика 5 час Математика 5 час Математика
А. Гергова/  А. Гергова/  А. Гергова/ 
6 час Руски език (ІІЧЕ)  6 час Информационни технологии 6 час Физическо възпитание и спорт
Н. Иванова/  М. Митова/Л. Димитрова Р. Ракаджиев/ 
7 час      7 час Час на класа 7 час Изобразително изкуство
     В. Велева/  А. Илиева/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Химия и опазване на околната среда 1 час Математика 1 час 8:00 - 8:45
Г. Иванов/  А. Гергова/ 
2 час География и икономика 2 час Математика 2 час 8:55 - 9:40
Й. Йорданов/  А. Гергова/ 
3 час История и цивилизация 3 час Биология и здравно образование 3 час 9:50 - 10:35
С. Вълчева/  Ц. Асенова/ 
4 час Физическо възпитание и спорт 4 час Информационни технологии 4 час 11:00 - 11:45
Р. Ракаджиев/  М. Митова/Л. Димитрова
5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Информационни технологии 5 час 11:55 - 12:40
М. Паскова/  М. Митова/Л. Димитрова
6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час Български език и литература 6 час 12:50 - 13:35
М. Паскова/  В. Минева/ 
7 час      7 час Български език и литература 7 час 13:45 - 14:30
     В. Минева/ 
Класен ръководител: Валентина Велева