ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2017/18 учебна година
9В клас
07.02.2018 г.
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Музика 1 час Математика 1 час Математика
А. Лисова/  В. Цветков/  В. Цветков/ 
2 час Физика и астрономия 2 час Математика 2 час Математика
В. Велева/  В. Цветков/  В. Цветков/ 
3 час Математика 3 час Психология и логика 3 час Информатика
В. Цветков/  М. Маркова/  Е. Андреев/В. Велизарова
4 час Биология и здравно образование 4 час Информатика 4 час География и икономика
Ц. Асенова/  Е. Андреев/В. Велизарова Б. Казашки/ 
5 час Информационни технологии 5 час Информатика 5 час Английски език
А. Илиева/В. Велизарова Е. Андреев/В. Велизарова Ж. Асенова/ 
6 час Физическо възпитание и спорт 6 час Немски език 6 час Английски език
А. Димитрова/  С. Димитрова/  Ж. Асенова/ 
7 час Час на класа - … 7 час Немски език 7 час Български език и литература
Ж. Асенова/  С. Димитрова/  Ив. Минева/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Изобразително изкуство 1 час Химия и опазване на околната среда 1 час 8:00 - 8:45
А. Илиева/  А. Добрева/ 
2 час История и цивилизация 2 час География и икономика 2 час 8:55 - 9:40
С. Вълчева/  Б. Казашки/ 
3 час Биология и здравно образование 3 час Физическо възпитание и спорт 3 час 9:50 - 10:35
Ц. Асенова/  А. Димитрова/ 
4 час Български език и литература 4 час Английски език 4 час 11:00 - 11:45
Ив. Минева/  Ж. Асенова/ 
5 час Български език и литература 5 час Английски език 5 час 11:55 - 12:40
Ив. Минева/  Ж. Асенова/ 
6 час Физика и астрономия 6 час Математика 6 час 12:50 - 13:35
В. Велева/  В. Цветков/ 
7 час      7 час      7 час 13:45 - 14:30
         
Класен ръководител: Жени Асенова