ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
II срок на 2018/19 учебна година
9В клас
Утвърдена
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Български език и литература 1 час История и цивилизац
К. Георгиева/  К. Попова/  С. Гергова/ 
2 час Биология и здравно образование 2 час Български език и литература 2 час История и цивилизац
М. Пенчова/  К. Попова/  С. Гергова/ 
3 час Български език и литература 3 час Математика 3 час Немски/Руски език
К. Попова/  Р. Георгиева/  С. Димитрова/Н. Иванова
4 час Информационни технологии 4 час Биология и здравно образование 4 час Немски/Руски език
М. Митова/В. Велизарова М. Пенчова/  С. Димитрова/Н. Иванова
5 час Физика и астрономия 5 час Химия и опазване на околната среда 5 час Математика
В. Велева/  А. Добрева/  Р. Георгиева/ 
6 час Математика 6 час Английски език 6 час Физика и астрономия
Р. Георгиева/  М. Паскова/  В. Велева/ 
7 час СИП - Математика 7 час СИП - Математика 7 час Час на класа - …
Р. Георгиева/  Р. Георгиева/  Р. Георгиева/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К II смяна
1 час Физическо възпитание и спорт 1 час Английски език 1 час 13:30 -14:10
К. Георгиева/  М. Паскова/ 
2 час Философия 2 час Английски език 2 час 14:20 -15:00
М. Маркова/  М. Паскова/ 
3 час История и цивилизац 3 час Биология и здравно образование 3 час 15:10 -15:50
С. Гергова/  М. Пенчова/ 
4 час История и цивилизац 4 час Физика и астрономия 4 час 16:10 -16:50
С. Гергова/  В. Велева/ 
5 час Химия и опазване на околната среда 5 час Математика 5 час 17:00 -17:40
А. Добрева/  Р. Георгиева/ 
6 час География и икономика 6 час География и икономика 6 час 17:45 -18:25
Б. Казашки/  Б. Казашки/ 
7 час Английски език 7 час Музика 7 час 18:30 -19:10
М. Паскова/  А. Лисова/ 
Класен ръководител: Роза Георгиева