ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
9В клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Психология и логика 1 час География и икономика 1 час Английски език (ІЧЕ) 
М. Маркова/  Й. Йорданов/  Ю. Черногорова/ 
2 час Изобразително изкуство 2 час Биология и здравно образование 2 час Английски език (ІЧЕ) 
А. Илиева/  Ц. Асенова/  Ю. Черногорова/ 
3 час Български език и литература 3 час История и цивилизация 3 час Физика и астрономия
В. Бурдашка/  С. Вълчева/  В. Велева/ 
4 час Информатика 4 час Информационни технологии 4 час География и икономика
Д. Цветкова/Е. Андреев Ж. Спасова/Л. Димитрова Й. Йорданов/ 
5 час Информатика 5 час Музика 5 час Информатика
Д. Цветкова/Е. Андреев А. Лисова/  Д. Цветкова/Е. Андреев
6 час Математика 6 час Математика 6 час Математика
А. Гергова/  А. Гергова/  А. Гергова/ 
7 час Физическо възпитание и спорт 7 час      7 час     
Р. Ракаджиев/           
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Немски език (ІІЧЕ)  1 час Химия и опазване на околната среда 1 час 8:00 - 8:45
С. Димитрова/  Г. Иванов/ 
2 час Немски език (ІІЧЕ)  2 час Физика и астрономия 2 час 8:55 - 9:40
С. Димитрова/  В. Велева/ 
3 час Физическо възпитание и спорт 3 час Български език и литература 3 час 9:50 - 10:35
Р. Ракаджиев/  В. Бурдашка/ 
4 час Биология и здравно образование 4 час Български език и литература 4 час 11:00 - 11:45
Ц. Асенова/  В. Бурдашка/ 
5 час Математика 5 час Математика 5 час 11:55 - 12:40
А. Гергова/  А. Гергова/ 
6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час Математика 6 час 12:50 - 13:35
Ю. Черногорова/  А. Гергова/ 
7 час Английски език (ІЧЕ)  7 час Час на класа 7 час 13:45 - 14:30
Ю. Черногорова/  А. Гергова/ 
Класен ръководител: Агнеса Гергова