ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" -гр. Видин
 II Срок на учебната 2016/2017г.
9Г клас
07.2.2017
П О Н Е Д Е Л Н И К В Т О Р Н И К С Р Я Д А
1 час Математика 1 час Биология и здравно образование 1 час Немски език (ІІЧЕ) 
Р. Георгиева/  Ц. Асенова/  С. Димитрова/ 
2 час Психология и логика 2 час История и цивилизация 2 час Немски език (ІІЧЕ) 
М. Маркова/  Й. Йорданов/  С. Димитрова/ 
3 час Информатика 3 час Български език и литература 3 час Психология и логика
Л. Димитрова/  В. Бурдашка/  М. Маркова/ 
4 час Изобразително изкуство 4 час Български език и литература 4 час Физика и астрономия
А. Илиева/  В. Бурдашка/  В. Велева/ 
5 час География и икономика 5 час Математика 5 час Български език и литература
Й. Йорданов/  Р. Георгиева/  В. Бурдашка/ 
6 час Английски език (ІЧЕ)  6 час Немски език (ІІЧЕ)  6 час Български език и литература
Ю. Черногорова/  С. Димитрова/  В. Бурдашка/ 
7 час Английски език (ІЧЕ)  7 час Немски език (ІІЧЕ)  7 час Час на класа
Ю. Черногорова/  С. Димитрова/  В. Бурдашка/ 
Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К П Е Т Ъ К
1 час Биология и здравно образование 1 час География и икономика 1 час 8:00 - 8:45
Ц. Асенова/  Й. Йорданов/ 
2 час Музика 2 час Химия и опазване на околната среда 2 час 8:55 - 9:40
А. Лисова/  Г. Иванов/ 
3 час Математика 3 час Английски език (ІЧЕ)  3 час 9:50 - 10:35
Р. Георгиева/  Ю. Черногорова/ 
4 час Информационни технологии 4 час Английски език (ІЧЕ)  4 час 11:00 - 11:45
Ж. Спасова/Л. Димитрова Ю. Черногорова/ 
5 час Английски език (ІЧЕ)  5 час Физическо възпитание и спорт 5 час 11:55 - 12:40
Ю. Черногорова/  Р. Ракаджиев/ 
6 час Физическо възпитание и спорт 6 час Физика и астрономия 6 час 12:50 - 13:35
Р. Ракаджиев/  В. Велева/ 
7 час      7 час      7 час 13:45 - 14:30
         
Класен ръководител: Валентина Бурдашка