Бюджет и отчети

Отчет 30.06.21

Отчет 31.03.21

Бюджет 2021 г.

Годишен финансов отчет 31.12.2020

Финансов отчет трето тримесечие 2020

ФИНАНСОВ отчет за второто тримесечие към дата 30.06.20

Финансов отчет – I-во тримесечие 2020г.

Бюджет 2020

Бюджет 2019г.

Отчет към 31.03.2019г.

Отчет към 30.06.2019г.

Отчет към 30.09.2019г.

Справка за тримесечия 01-12.2019 по параграфи