Дежурство учители

График за дежурство на учителите през I учебен срок на учебната 2022/2023 година

ДЕН  МЯСТО  ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ  ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ  
 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ГЛАВЕН ДЕЖУРЕН   БОРИСЛАВ КАЗАШКИ
 ПАРТЕР Анелия Димитрова Светлина Вълчева
 I ЕТАЖ А. Илиева Емил Стоянов
II ЕТАЖ Св. Гергова Н. Иванова
III ЕТАЖ Т. Георгиев Милена Георгиева
 

 

ВТОРНИК

ГЛАВЕН ДЕЖУРЕН   БОРИСЛАВ КАЗАШКИ
 ПАРТЕР Борислав Казашки Раяна Михайлова
 I ЕТАЖ Елина Иванова В. Велизарова
II ЕТАЖ Ивета Ангелова Антоанета Добрева
III ЕТАЖ Иванка Минева Миглена Паскова
 

 

СРЯДА

ГЛАВЕН ДЕЖУРЕН   РОСЕН РАКАДЖИЕВ
 ПАРТЕР Кристина Георгиева Росен Ракаджиев
 I ЕТАЖ Марчела Маркова А. Илиева
II ЕТАЖ Ж. Спасова 1-3 час

Стоянка Ефремова 4-7 час

Л. Борисова 1-4 час

В. Цветков 5-8 час

III ЕТАЖ Жени Асенова М. Георгиева 1-3 час
 

 

ЧЕТВЪРТЪК

ГЛАВЕН ДЕЖУРЕН   СВЕТЛИНА ВЪЛЧЕВА
 ПАРТЕР  Е. Андреев Св. Вълчева
 I ЕТАЖ Камелия Кюртина М. Паскова 1-4 час

В. Цветков 4-7 час

II ЕТАЖ Ивета Ангелова Л. Борисова 1-4 час

Е. Стоянов 5-7 час

III ЕТАЖ Р. Георгиева Ст. Ефремова 3-7 час
 

 

ПЕТЪК

ГЛАВЕН ДЕЖУРЕН   АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА
 ПАРТЕР Борислав Казашки Е. Андреев
 I ЕТАЖ Д. Цветкова Е. Петрова
II ЕТАЖ А. Лисова Ж. Спасова 4-7 час
III ЕТАЖ Ц.Асенова Жени Асенова