Класни и контролни работи

Г Р А Ф И К
за провеждане на класни и контролни работи през първи учебен срок
2022/2023 учебна година

 

Класни работи

КЛАС УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ
 

МАТЕМАТИКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

ЛИТЕРАТУРА

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РУСКИ / НЕМСКИ ЕЗИК

V 7.12.2022 г. 02.12.2022
6.12.2022 г. 09.12.2022
VІІ 7.12.2022 г. 30.11.2022
VІІІа 6.12.2022 г. 30.11.2022 21.12.22
VІІІб 08.12.2022 01.12.2022 21.12.22
VІІІв 08.12.2022 г. 02.12.2022 21.12.22
ІХа 14.12.2022 г. 07.12.2022 08.12.2022 НЕ-10.01.23
ІХб 13.12.2022 г. 02.12.2022 09.12.2022 РЕ-11.01.23/НЕ-11.01.23
ІХв 13.12.2022 г. 01.12.2022 07.12.2022 НЕ-09.01.23
Ха 14.12.2022 г. 05.12.2022 13.12.2022 РЕ-12.01.23/НЕ-12.01.23
Хб 20.12.2022 28.11.2022 12.12.2022 РЕ-11.01.23/НЕ-11.01.23
Хв 21.12.2022 28.11.2022 13.12.2022 НЕ-09.01.23
ХІа 07.12.2022 г. 12.12.2022 09.12 2022 НЕ-09.01.23
ХІб 07.12.2022 г. 12.12.2022 08.12.2022 НЕ-12.01.23
ХІв 07.12.2022 г. 12.12.2022 08.12.2022 НЕ-10.01.23
ХІІа 07.12.2022 г. 13.12.2022 25.11.2022 РЕ-13.01.23
ХІІб 30.11.2022 г. 12.12.2022 23.11.2022 РЕ-13.01.23/НЕ-13.01.23
ХІІв 30.11.2022 г. 09.12.2022 25.11.2022 РЕ-12.01.23/НЕ-12.01.23

 

 

Контролни работи

КЛАС УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ
Математика БЕЛ Англ. език История и цивилизация География и икономика БЗО ХООС/ЧП Физика
V 4.10 2022 г 21.10.2022 27.09.2022 26.09.2022 03.10.2022
6.10.2022 20.09.2022 30.09.2022 03.10.2022
VІІ 12.10.2022 18.10.2022 29.09.22 04.10.2022
VІІІа 11.10.2022 27.10.2022 28.09.22-ВН ––– ––– ––– ––– –––
VІІІб 03.11.2022 27.10.2022 28.09.22-ВН ––– ––– ––– ––– –––
VІІІв 13.10.2022 28.10.2022 28.09.22-ВН ––– ––– ––– ––– –––
ІХа 04.10.2022 20.10.2022 13.10.2022 10.10.2022
ІХб 11.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 03.10.2022 03.10.2022
ІХв 11.10.2022 18.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 04.10.2022
Ха 4.10.2022 г 25.10.2022 25.10.2022 24.09.2022 06.10.2022 28.09.2022 27.09.2022 26.09.2022
Хб 08.11.2022 24.10.2022 25.10.2022 05.10.2022 04.10.2022 28.09.2022 27.09.2022 26.09.2022
Хв 08.11.2022 24.10.2022 27.10.2022 24.09.2022 04.10.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022
ХІа 11.10.2022 28.09.2022 10.10.2022 03.10.2022
ХІб 11.10.2022 29.09.2022 10.10.2022 03.10.2022
ХІв 11.10.2022 28.09.2022 29.09.2022 10.10.2022 03.10.2022
ХІІа 6.10.2022 г. 27.09.2022 23.09.2022 24.09.2022 ПП 05.10.2022
ХІІб 11.10.2022 27.09.2022 21.09.2022 24.09.2022 ПП 05.10.2022
ХІІв 11.10.2022 23.09.2022 23.09.2022 24.09.2022 ПП 05.10.2022