Класни и контролни работи

Г Р А Ф И К
за провеждане на класни и контролни работи през втори учебен срок
2022/2023 учебна година

 

Класни работи

КЛАС УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ
 

МАТЕМАТИКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

ЛИТЕРАТУРА

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РУСКИ / НЕМСКИ   ЕЗИК

V 27.04.2023 04.05.2023
04.05.2023 24.03.2023
VІІ 15.05.2023 19.04.2023
VІІІа 15.05.2023 04.05.2023 29.05.2023
VІІІб 11.05.2023 04.05.2023 29.05.2023
VІІІв 15.05.2023 02.05.2023 29.05.2023
ІХа 15.05.2023 29.03.2023 12.05.2023 НЕ – 06.06.2023
ІХб 05.05.2023 20.04.2023 10.05.2023 РЕ – 07.06.23/ НЕ – 07.06.23
ІХв 05.05.2023 21.04.2023 10.05.2023 НЕ – 05.06.2023
Ха 10.05.2023 02.05.2023 09.05.2023 РЕ – 08.06.23/ НЕ – 08.06.23
Хб 28.03.2023 21.04.2023 09.05.2023 РЕ – 07.06.23/ НЕ – 07.06.23
Хв 28.03.2023 20.04.2023 09.05.2023 НЕ – 05.06.2023
ХІа 31.05.2023 27.03.2023 02.06.2023 НЕ – 05.06.2023
ХІб 15.05.2023 27.03.2023 01.06.2023 НЕ – 02.06.2023
ХІв 15.05.2023 27.03.2023 01.06.2023 НЕ – 07.06.2023
ХІІа 24.03.2023 28.03.2023 24.03.2023 РЕ – 17.03.23
ХІІб 30.03.2023 27.03.2023 22.03.2023 РЕ – 17.03.23/ НЕ – 17.03.23
ХІІв 27.03.2023 31.03.2023 21.03.2023 РЕ – 16.03.23/ НЕ – 16.03.23

 

Контролни работи

Клас УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ
Математика БЕЛ Англ. език История и цивилизация География и икономика БЗО ХООС/ЧП Физика
V 9.02.2023 г. 23.03.2023 ––– 10.02.2023 ––– ––– ––– –––
07.02.2023 19.04.2023 20.02.2023 23.02.2023 ––– ––– ––– –––
VІІ 13.03.2023 21.03.2023 ––– ––– ––– ––– ––– –––
VІІІа 13.03.2023 23.03.2023 06.04.2023 ––– ––– ––– ––– –––
VІІІб 09.02.2023 23.03.2023 06.04.2023 ––– ––– ––– ––– –––
VІІІв 13.03.2023 24.03.2023 06.04.2023 ––– ––– ––– ––– –––
ІХ-а 13.03.2023 26.04.2023 10.03.2023 15.02.2023 ––– ––– ––– –––
ІХ-б 10.02.2023 15.03.2023 17.03.2023 ––– ––– ––– ––– –––
ІХ-в 10.02.2023 14.03.2023 15.03.2023 ––– ––– ––– ––– –––
Х-а 14.02.2023 20.03.2023 07.03.2023 10.02.2023 ––– ––– ––– –––
Х-б 14.02.2023 15.03. 2023 07.03.2023   ––– ––– ––– –––
Х-в 13.02.2023 15.03. 2023 07.03.2023 10.02.2023 ––– ––– ––– –––
ХІ-а 10.03.2023 24.04.2023 17.03.2023 ––– ––– ––– ––– –––
ХІ-б 10.02.2023 25.04.2023 16.03.2023 ––– ––– ––– ––– –––
ХІ-в 10.02.2023 26.04.2023 16.03.2023 ––– ––– ––– ––– –––
ХІІ-а 24.02.2023г. 17.02.2023 ДЗИ РУО 24.02.2023 14.02.2023 ––– ––– ––– –––
ХІІ-б 01.03.2023 7.02.2023 ДЗИ РУО 22.02.2023

 

14.02.2023

 

––– ––– ––– –––
ХІІ-в 27.02.2023 17.02.2023 ДЗИ РУО  

21..02.2023

14.02.2023 – ––– ––– ––– –––