ДЗИ 12 клас

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва сесия май-юни:

  • Български език и литература – 19 май 2023 г.
  • Профилиращ предмет – 23 май 2023 г.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание – 26 май – 31 май 2023 г.

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година


Уважаеми зрелостници,

подаването на заявления за участие в ДЗИ сесия май-юни 2023г ще се осъществи в периода от 07.02.2023г до 17.02.2023г в канцеларията на гимназията.