Класни ръководители

Списък на класните ръководители през учебната 2022/2023 година

Клас  Класен р-л 
5  Елина Иванова 
6  Раяна Михайлова 
7  Росен Ракаджиев 
  Камелия Кюртина 
  Нора Иванова 
  Ивета Ангелова 
  Анелия Лападатова 
  Светлина Вълчева 
  Емилия Петрова 
10 а  Светлана Гергова 
10б  Лорета Борисова 
10 в  Стоянка Ефремова   
11 а  Цецка Асенова 
11 б  Марчела Маркова 
11 в  Ваня Минева 
12 а  Антоанета Илиева 
12 б  Кристина Георгиева 
12 в  Тома Георгиев