Класни ръководители

Списък на класните ръководители през учебната 2023/2024 година

Клас  Класен р-л 
5  Женя Спасова
6  Миглена Паскова
7  Жени Асенова 
  Камелия Кюртина 
  Нора Иванова 
  Росен Ракаджиев
  Кристина Георгиева
  Борислав Казашки 
  Ивета Ангелова
10 а  Анелия Лападатова
10б  Светлина Вълчева
10 в  Емилия Петрова
11 а  Светлана Гергова
11 б  Лорета Борисова 
11 в  Стоянка Ефремова 
12 а  Цецка Асенова
12 б  Марчела Маркова
12 в  Иванка Минева