Класни ръководители

Списък на класните ръководители през учебната 2019/2020 година

V – Антоанета Добрева

VI-Емилия Петрова

VII- Лорета Валентинова

VIIIа – Камелия Кюртина

VIIIб – Марчела Маркова

VIIIв – Иванка Минева

IXа – Антоанета Илиева

IXб – Кристина Георгиева

IXв – Тома Георгиев

Xа – Веска Райкова

Xб – Светлина Вълчева

Xв – Роза Георгиева

Xг – Нора Иванова

XIа – Даниела Цветкова

XIб – Малинка Митова

XIв – Жени Асенова

XIIа – Валери Цветков

XIIб – Валентина Велева

XIIв – Валентина Велизарова

XIIг – Цецка Асенова