Колектив

Длъжност Име и фамилия Снимка Визитка
Директор Румяна Софрониева Петрова  rumi  Математическа гимназия гр. Видин

Шуменски университет

Заместник-директор по УД Женя Каменова Спасова  Женя Спасова Математическа гимназия гр. Видин

СУ „Св. Климент Охридски“

Български език и литература
Главен учител Милена Георгиева  Милена Георгиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Старши учител Катя Попова СУ „Св. Климент Охридски“
Старши учител Иванка Минева   СУ „Св. Климент Охридски“
 Младши учител Елина Иванова ПМГ „Екзарх Антим I“ Видин

 

Английски език
Главен учител Савина Георгиева  Савина Георгиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Старши учител Камелия Кюртина  Камелия Кюртина ГПУ – Русия
Старши учител Жени Асенова  Жени Асенова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Старши учител Миглена Паскова  Миглена Паскова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Учител Лорета Борисова  Лорета Борисова Югозападен университет – Благоевград
Руски език
Старши учител Норка Иванова  Нора Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Немски език
 Учител  Стоянка Василева Пловдивски университет
Математика
Старши учител Емил Стоянов  Емил Стоянов Математическа гимназия гр. Видин

СУ „Св. Климент Охридски“

Старши учител Тома Георгиев  Тома Георгиев Математическа гимназия гр. Видин

СУ „Св. Климент Охридски“

Старши учител Роза Георгиева  Роза Георгиева НПМГ „Акад. Л. Чакалов“- София

СУ „Св. Климент Охридски“

Старши учител Валери Цветков  Валери Цветков Математическа гимназия гр. Видин

СУ „Св. Климент Охридски“

Старши учител Емилия Петрова  Емилия Петрова Математическа гимназия гр. Видин

Шуменски университет

Старши учител Камелия Иванова  Камелия Иванова Пловдивски университет
Информатика и информационни технологии
Старши учител – РКК Емил Андреев  Емил Андреев Математическа гимназия гр. Видин

Пловдивски университет

Старши учител инж. Даниела Цветкова  Даниела Цветкова Математическа гимназия гр. Видин

Технически университет – София

СУ „Св. Климент Охридски“

Старши учител инж. Малинка Митова  Малинка Митова Математическа гимназия гр. Видин

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Старши учител Валентина Велизарова Математическа гимназия гр. Видин

СУ „Св. Климент Охридски“

История и цивилизация и география и икономика
Старши учител Борислав Казашки  Борислав Казашки Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Старши учител Светлана Гергова  Югозападен университет „Неофит Рилски“-  Благоевград
Старши учител Светлина Вълчева  Светлина Вълчева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Философски цикъл
Старши учител Марчела Маркова  Марчела Маркова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Биология и здравно образование
Главен учител Мануела Живкова  Мануела Живкова Шуменски университет
Старши учител Цеца Иванова  Цеца Асенова Математическа гимназия гр. Видин

Шуменски университет

Физика и астрономия
Старши учител Валентина Велева  Валентина Велева Пловдивски университет
Химия и опазване на околната среда
Старши учител Антоанета Добрева  Антоанета Добрева СУ „Св. Климент Охридски“
Музика
 Учител Албена Лисова  Албена Лисова АМТИИ – Пловдив
Изобразително изкуство
 Старши учител  Антоанета Илиева  Антоанета Илиева  Югозападен университет – Благоевград
Физическо възпитание и спорт
Старши учител Анелия Лападатова  Анелия Димитрова Национална спортна академия
Учител Росен Ракаджиев  Росен Ракаджиев Национална спортна академия
 Учител Кристина

Георгиева  

 Шуменски университет
Педагогически съветник
  Ивайло Милушев  Ивайло Милушев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“