НВО

 Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VII клас

 – Български език и литература – 17 юни 2019 г., начало 9.00 часа

 – Математика – 19 юни 2019 г., начало 9.00 часа

 – Чужд език (по желание на ученика) – 19 юни 2019 г., начало 9.00 часа

Х клас – онлайн оценяване на дигитални компетентности

 – Оценяване на дигиталните компетентности – в периода 10-14 юни 2019 г. (по график)

Заповед на министъра – тук