НВО

Заповед на министъра на образованието за определяне на дати за НВО, ДЗИ и график дейности за прием в VIII клас през 2022-2023 година

 Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VII клас

 – Български език и литература –

 – Математика – 

 – Чужд език (по желание на ученика) – 

Х клас – онлайн оценяване на дигитални компетентности

 – Оценяване на дигиталните компетентности – в периода  (по график)