НВО

Заповед на министъра за определяне на датите за провеждане на НВО през 2023/2024 учебна година

 Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VII клас

 – Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 9,00 часа

 – Математика – – 21 юни 2024 г., начало 9,00 часа

 – Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 9,00 часа

Х клас – онлайн оценяване на дигитални компетентности

– Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

-Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

-Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г., по график в зависимост от нивото

-Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14.06.2024 г. по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа