НВО

Заповед на министъра на образованието за определяне на дати за НВО, ДЗИ и график дейности за прием в VIII клас през 2022-2023 година

 Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VII клас

 – Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 – Математика – – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 – Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Х клас – онлайн оценяване на дигитални компетентности

– Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

-Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

-Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

-Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.