Самостоятелна форма

ГРАФИК

за провеждане на изпити за оформяне на срочни/годишни оценки

за учениците от VIII до ХII клас – самостоятелна форма на обучение

Залите, в които се провеждат изпитите на учениците от самостоятелната форма са под видеонаблюдение