Състезания/олимпиади

 

Български език и литература и чужди езици

Математика и компютърни науки

История и цивилизация, география и икономика и философски цикъл

Природни науки

Физическо възпитание и спорт и изкуства