Състезания/олимпиади

Ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017-2018 година

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година

Национален спортен календар


Български език и литература и чужди езици

Математика и компютърни науки

История и цивилизация, география и икономика и философски цикъл

Природни науки

Физическо възпитание и спорт и изкуства